Afbeelding
Politie.nl

Vraagtekens bij sluiting arrestantencellen in Ede

Politiek

EDE Op welke wijze is de zorg voor de lokale orde en veiligheid van Ede, een grote gemeente met meer dan 100.000 inwoners, meegewogen bij het besluit tot sluiting van de arrestantencellen bij het politiebureau in Ede? Dat wil raadslid Jan Willem Nuis (CDA) van het college weten. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld. ,,In hoeverre is de verwachte groei van Ede en van de regio meegewogen in dit besluit? Welke gevolgen heeft de voorgestelde sluiting voor de inrichting en uitvoering van het politiewerk in de gemeente Ede?"

Gerard van Wijk

Vorig jaar oktober stelde hetzelfde raadslid ook al vragen over de voorgenomen sluiting. In navolging van partijleden, en ook burgemeesters in de Achterhoek, waar eveneens arrestantencellen om financiële en personele redenen worden gesloten. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelde er ook vragen over. In haar opvatting kan sluiting van arrestantencellen alleen een optie zijn als er een aparte vervoersdienst voor arrestanten komt om een tekort aan agenten in de gemeente te voorkomen.

Recent ontving de gemeenteraad een memo waarin werd toegelicht dat het arrestantencomplex in Ede definitief wordt gesloten. Arrestanten uit Ede moeten voortaan naar Arnhem worden vervoerd en in de toekomst naar Elst, waar een regionale arrestantenvoorziening wordt ingericht.

Bij beantwoording van de eerdere vragen werd door het college november vorig jaar gezegd dat de precieze consequenties voor de uitvoering van het politiewerk in kaart worden gebracht. Bij de vorming van de nationale politie enkele jaren geleden, is sprake geweest van een forse bezuinigingsopdracht. ,,Er is een keuze gemaakt om deze bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van de menskracht in de basisteams. Daarom is vooral gekort op de sterkte van de ondersteunende afdelingen, zoals het team arrestantentaken. De personele sterkte van dit team is onvoldoende om alle cellencomplexen in Oost-Nederland op een veilige manier open te houden en ten gevolge daarvan sluit het cellencomplex in Ede. Arrestanten die in een politiecomplex dienen te worden ingesloten moeten dan worden overgebracht naar Arnhem of Apeldoorn in plaats van naar Ede. Dit kost extra reistijd en gaat dus ten koste van blauw op straat."

advertentie