Afbeelding
heliflight.nl

Edese raad roept Rijk op regelgeving rond netwerkverzwaring aan te pakken

3 juli 2020 om 15:40 Politiek

EDE De gemeenteraad van Ede roept het Rijk op de regelgeving rond netwerkverzwaring met spoed aan te pakken. Er zijn problemen met de netcapaciteit in de regio, terwijl met name zonne-energie, zowel bij particulieren als op bedrijfsdaken een grote groei doormaakt. ,,Belemmeringen als gevolg van gebrek aan netcapaciteit zijn dan zeer onwenselijk”, aldus een door de raad aangenomen amendement van Peter van Leusden (GroenLinks). Alleen CDA, Demokratische Kiezers Ede en fractie Wijnsouw stemden tegen.

Gerard van Wijk 

Het kwam ter sprake bij de discussie over de Regionale Energie Strategie (RES) FoodValley. Een dertigtal regio´s doet voorstellen aan de rijksoverheid om te komen tot een duurzame energievoorziening. Ede heeft aangeboden 50 hectare zon en vier windturbines in te brengen in het RES. Van Leusden noemt dit een ´papieren tijger´ als niet wordt gewerkt aan een deugdelijke netcapaciteit. ,,Netwerkverzwaring staat op de agenda, maar het duurt en duurt.”

Wethouder Lex Hoefsloot noemt het ,,inderdaad een belangrijk thema en het amendement zet het prominenter in beeld.” Netwerkbeheerders hebben in een laat stadium laten weten dat de keuze voor zon-op-dak sterk kostenverhogend zal werken omdat extra verzwaring van het netwerk nodig is. Tot 2025 worden nog geen problemen verwacht. Maar volgens Van Leusden is de ervaring dat er ,,al wel degelijk problemen zijn met de netcapaciteit in de regio: hele woonwijken ervaren problemen bij teruglevering van energie, maar ook de afstand tot onderstations is in een aantal gevallen veel te groot om projecten rendabel te realiseren.” 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie