Afbeelding
Herman Miller

‘Ombouwen van kantoren tot woningen verdient hoge prioriteit’

Politiek

EDE Uit onderzoek van de regio FoodValley, waar Ede bij hoort, blijkt dat de vraag naar kantoren tot 2030 met bijna drie procent zal afnemen. In een ander scenario kan de vraag met 4,7 procent toenemen. ,,Ook bij toename van de vraag naar kantoorruimte zijn er mogelijkheden voor transformatie naar appartementen, aangezien je altijd te maken krijgt met een vervangingsvraag”, aldus het raadslid Niek van den Brink (ChristenUnie). Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

door Gerard van Wijk

Gelijktijdig met het begin van de coronacrisis, maart vorig jaar, is de kantorenvisie FoodValley definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Eind 2019 was al een motie transformatie kantoorpanden naar sociale woningen vrijwel unaniem door de Edese raad aangenomen. ,,Het ombouwen van kantoren tot woningen kan een waardevolle bijdrage leveren aan de bestrijding van het woningtekort.”

Het raadslid wijst er op dat door het noodgedwongen thuiswerken, door de coronacrisis, werkgevers extra gaan nadenken over de wijze van bedrijfsvoering. ,,Kan er met minder kantoorruimte dezelfde kwaliteit en productiviteit worden geleverd? De NOS berichtte onlangs dat veel grote werkgevers na de coronacrisis kantoorruimte gaan schrappen. Dit roept de vraag op wat deze ontwikkeling betekent voor de vraag naar kantoorruimte de komende jaren in Ede en onze regio en of er extra mogelijkheden ontstaan voor het ombouwen van kantoren tot kleine woningen.”

Van den Brink wil onder meer weten hoeveel transformatiewoningen in de gemeente Ede momenteel grofweg in de ‘pijplijn’ zitten. Hij wil ook weten of er signalen zijn dat er, vanwege de gevolgen van de coronacrisis, meer kantoorruimte leeg komt te staan dan verwacht in de kantorenvisie. Hij vindt dat transformatie van kantoren naar studio’s en appartementen een hoge prioriteit verdient vanwege de hoge woningnood, de afname van de gemiddelde grootte van huishoudens en de wens om zuinig om te springen met de schaarse ruimte.

advertentie