Afbeelding
Pixabay

College: ‘Uitkering stopt niet bij gedwongen opname’

Politiek

EDE Van inwoners van de gemeente Ede die gedwongen worden opgenomen in de psychiatrie wordt de uitkering niet stopgezet, maar aangepast voortgezet. Dat antwoordt het college na schriftelijke vragen van Sandra Kooij en Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie). Zij wilden hier duidelijkheid over omdat er gemeenten zijn waar de uitkering wel wordt stopgezet. Zo kunnen patiënten die gedwongen zijn opgenomen schulden opbouwen en er zijn gevallen waar ze zelfs hun huis kwijtraken.

In de Participatiewet is opgenomen dat inwoners van wie de vrijheid is ontnomen geen recht hebben op een bijstandsuitkering. Dat is bedoeld voor mensen die gedetineerd zijn, maar sommige gemeenten passen het ook toe op mensen die vanwege psychische problemen gedwongen worden opgenomen. Psychiaters wezen recent op deze wat zij noemen ,,stigmatiserende en principieel onjuiste gang van zaken.” 

KLEEDGELD Het college laat weten dat bij gedwongen opname de algemene bijstand in Ede wordt doorbetaald in de vorm van zak en kleedgeld/zorgverzekering en bijzondere bijstand voor de woonkosten. ,,De kosten die niet worden doorbetaald zijn de kosten voor eten en drinken omdat de instelling daar voor zorgt. Er zit geen vertraging in de toekenning van de bijstand omdat er feitelijk sprake is van voortzetting van de betaling van de al lopende bijstand en de afdeling inkomen hierin pro-actief handelt.”

Het college ziet de noodzaak niet in om in overleg te gaan met de GGZ-instellingen, zoals door Kooij en Van Drongelen gevraagd. ,,In situaties waar er sprake is van een gedwongen opname hebben we naar aanleiding van de vraag onderzocht en vastgesteld dat de werkwijze zodanig is dat hierdoor geen extra schulden ontstaan.”  

advertentie
advertentie