Afbeelding
Ted Walker

Edese oppositie kraakt handelwijze college over sluiting brandweerpost Stadspoort

Politiek

EDE De oppositiepartijen PvdA, D66, Fractie Wijnsouw, DKE, BurgerBelangen en EdeNU maken ernstig bezwaar tegen de handelswijze van het college van burgemeester en wethouders in het dossier brandweerpost Stadspoort. Het college maakte dinsdagmiddag bekend dat de brandweerkazerne Stadspoort per 1 januari definitief sluit en de oppositie vindt dat onbegrijpelijk.

,,Ineens was er op dinsdag 31 augustus om 14.02 uur een mededeling van het college via de mail dat de brandweerkazerne van de Stadspoort per 1 januari aanstaande definitief wordt gesloten. Uit het niets een dergelijke mededeling met verstrekkende gevolgen in een politiek zeer gevoelig dossier”, aldus de partijen.

EVALUATIE De partijen zijn niet in het minst verbaasd over de mededeling omdat er volgende week nog een informatieve bijeenkomst met de raad is over de uitkomsten van het Evaluatierapport. ,,Bovendien heeft het college toegezegd om de raad aan de voorkant te betrekken bij de te nemen vervolgbesluiten. Ook zou de evaluatie nog gezamenlijk worden besproken en afhankelijk van deze evaluatie zou er bepaald worden wat er met de brandweerkazerne Stadspoort zou gebeuren.”

ZORGEN ,,De post Stadspoort openhouden kent immers toegevoegde waarde volgens het rapport, zij het met bepaalde kosten. De zorgen over eventuele sluiting van de brandweerkazerne Stadspoort onder de plaatselijke bevolking zijn groot”, aldus de oppositiepartijen. ,,Wij stellen daarom voor dat het evaluatierapport eerst zal worden besproken in de gemeenteraad en dat daarna pas het definitieve besluit zal worden genomen over een eventuele sluiting. Op die manier voldoet het college aan de eerder gemaakte afspraak.”

BUITENSPEL ,,We vragen ons anders af wat dan nog de rol van de gemeenteraad in dit dossier is? Het besluit om de brandweerkazerne Stadspoort te sluiten is immers al genomen door het college. En ook al medegedeeld aan de leden van de Vrijwillige Brandweer. De Edese raad wordt wederom voor een voldongen feit gesteld waarmee de democratische legitimatie overboord wordt gegooid. De gemaakte procesafspraken met het college zijn genegeerd.”

LAATSTE WOORD Het resultaat van het onderzoek stond dinsdagmorgen op de agenda van de vergadering van het college en werd daarom dinsdagmiddag ook besproken tijdens het persgesprek, zoals de gewoonte is, ook bij andere agendapunten. Burgemeester René Verhulst heeft tijdens het persgesprek met nadruk aangegeven dat de gemeenteraad het laatste woord heeft. Donderdag 9 september staat de evaluatie van de brandweerpost Stadspoort op de agenda van de raad, in een informatieve bijeenkomst.

advertentie