Gemeentehuis Ede
Gemeentehuis Ede SGP-jongeren Ede

Gemeente Ede reageert op mediapublicaties onderzoek NTA over islamitische gemeenschap

19 oktober 2021 om 16:11 Politiek

EDE Gemeente Ede heeft via de website gereageerd op het onderzoek NTA over islamitische gemeenschap. Eerder reageerde Moskee Al Mouahidin uit Ede op het onderzoek. Afgelopen vrijdag verscheen in de NRC een artikel met de titel ‘Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties’. In dit artikel wordt beschreven dat verschillende gemeenten, waaronder Ede, opdracht zouden hebben gegeven om undercover onderzoek te doen in moskeeën. ,,Er worden aan de gemeente veel vragen gesteld over de gang van zaken naar aanleiding van het artikel.’’

Gemeente Ede: ,,Wij begrijpen dat de islamitische gemeenschap in Ede het opgestelde rapport ziet als inbreuk op hun privacy. Als gemeente nemen wij hun zorgen en vragen uiterst serieus. Afgelopen zondag heeft reeds een eerste gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap naar aanleiding van het artikel. We willen benadrukken dat het contact en de samenwerking die wij als gemeente met de islamitische gemeenschap hebben goed is.’’

TER INZAGE ,,Verder gaat de gemeente Ede nader bekijken of de betreffende gegevens op deze wijze verzameld hadden mogen worden en of er aanleiding is deze ook nu nog te bewaren. Het onderzoek van NTA is immers zo’n vijf jaar geleden uitgevoerd. Een geanonimiseerde versie van het rapport wordt ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.’’

,,De gemeente Ede is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van Ede. Het onderzoek speelde in een periode (2016) waarin landelijk aandacht was voor terrorisme en radicalisering, uitreizigers en dreiging op dat vlak. Vanuit de Rijksoverheid, NCTV, werd er richting gemeenten sterk op aangedrongen en verwacht dat zij polarisering en radicalisering ook lokaal zouden oppakken. In Ede hadden we bovendien aanleiding om zicht te willen krijgen op het lokale speelveld. Omdat we daarvoor de expertise niet zelf in huis hadden én om een onafhankelijk, betrouwbaar en niet beïnvloed beeld te krijgen, hebben we NTA gevraagd om onderzoek te doen.’’

GEEN SIGNALEN ,,Het NRC beschrijft in het artikel dat onderzoekers van bureau NTA undercover aan activiteiten binnen de moskee zouden hebben deelgenomen. Bureau NTA ontkent dit. Voor ons als gemeente zijn er tot het verschijnen van het NRC artikel in ieder geval ook nooit signalen geweest dat er sprake is geweest van een undercover operatie. Wel zouden er interviews hebben plaatsgevonden met betrokkenen binnen de islamitische gemeenschap, waarbij de onderzoekers zich als zodanig kenbaar hebben gemaakt,’’ aldus gemeente Ede. 

Verschillende fracties uit de Edese gemeenteraad hebben op korte termijn een interpellatiedebat aangevraagd. Het debat is aangevraagd door de fracties van EdeNU, D66 en PvdA. Maandag 25 oktober vindt er in beslotenheid een informatieve bijeenkomst plaats. 

Hierbij pleiten deze partijen voor maximale transparantie en het openbaar maken van het onderzoeksrapport, desnoods geanonimiseerd. Charifa El Kaddouri (fractievoorzitter EdeNU): ,,De aanleiding waarop dit onderzoek gebaseerd is, is mij onbekend en ik ben ook niet op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoeksrapport. Daarom moet er snel duidelijkheid komen om de gevoelens van onveiligheid onder de Edese moslimgemeenschap tegen te gaan. Als de onthullingen in het NRC-artikel juist zijn dan heeft de overheid de fundamentele persoonlijke grondrechten geschaad.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie