Afbeelding
Archief BDUmedia/Janus Visser

Moskee Al Mouahidin reageert op heimelijk onderzoek Nederlandse gemeentes

Religie

EDE Het bestuur van moskee Al Mouahidin uit Ede is niet blij met het onderzoek wat het NRC heeft gepubliceerd. In het onderzoek komt naar boven dat verschillende gemeentes undercover naar de moskee zijn gegaan om onderzoek te doen naar Islamitische organisaties.

Uit het artikel blijkt dat Nederlandse gemeentes opdracht hebben gegeven om een heimelijk onderzoek te verrichten binnen de gemeenschap en binnen de moskeeën. Ook naar de moskee in Ede. ,,We zijn daar als moskeebestuur enorm van geschrokken. Door de wijze waarop de moslimgemeenschap slachtoffer is geworden van fundamentele inbreuken op haar persoonlijke levenssfeer en godsdienstvrijheid”, is te lezen in het persbericht van moskee Al Mouahidin. 

ONVEILIG De moskee laat weten dat de achterban zich onveilig voelt. ,,Het gebedshuis is een plek waar je als individu veilig hoort te voelen, waar je elkaar vertrouwt, rust en vrede kan vinden.” De moskee vervolgt: ,,Als er zorgen zijn over de werkzaamheden van de Moskee Al Mouahidin, kan daar onderzoek naar gedaan worden. Dat is begrijpelijk. Een dergelijk onderzoek is ook met waarborgen omkleed. Hier is echter een categoraal onderzoek - zonder enige vorm van verdenking - uitgevoerd naar een specifieke bevolkingsgroep.”

ONWAARDIG De moskee vindt dat de burger, en dus ook de moslimgemeenschap, moet kunnen rekenen dat haar grondrechten worden gerespecteerd. ,,Op deze manier omgaan met een bevolkingsgroep die zich beschermd mag voelen door artikel zes en artikel tien van de Grondwet is een rechtstaat onwaardig.”

Ook stelt het bestuur van de moskee dat het helemaal niet nodig was geweest om in het geheim binnen te komen: ,,We hadden alle medewerking en toegang verleend als dat ons was gevraagd. Dat was ook zorgvuldig geweest. Niet alleen is het omvangrijke onderzoek onrechtmatig geïnitieerd maar ook blijken de onderzoeksbevindingen niet juist te zijn. We lezen allerlei ‘misstanden’ in het NRC artikel die volledig uit de lucht zijn gegrepen en dus niet overeenkomen met de realiteit.”

WEDERZIJDS RESPECT Het bestuur sluit het persbericht af met: ,,Samen met de Islamitische koepelorganisatie IKO De Eendracht en de landelijke raad gaan wij graag in gesprek met de overheid. Wij hebben dat gesprek via de landelijke raad inmiddels ook aangevraagd. We praten graag mee over hoe we met wederzijds respect met elkaar kunnen omgaan en dit soort misplaatste acties in de toekomst kunnen voorkomen. Binnenkort hebben we een overleg met onze burgervader in Ede waarin wij deze onderwerpen ook zullen aankaarten. Dat is alvast een goed begin.”

advertentie
advertentie