Afbeelding
Google Streetview

‘Sociale onveiligheid op route naar station Ede-Wageningen’

25 november 2021 om 14:37 Politiek

EDE Edenaren hebben D66 laten weten dat zij geen gebruik meer maken van de trein vanwege de sociale onveiligheid van de route van de P & R (parkeren + reizen) naar het station. ,,De route van en naar de Kiss&Ride aan de zuidzijde leidt tot verwarring en onveilig verkeer door manoeuvrerende auto’s.” De fractie heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Tegelijkertijd met de bouw van het nieuwe station vinden er aan de zuidzijde van het station verschillende woningbouwactiviteiten plaats waardoor de Dr. Hartogsweg, Parkweg en het fietspad langs het spoor, zijn afgesloten. ,,De route naar de Kiss&Ride voorziening aan de zuidzijde loopt nu dood bij het benzinestation, er is onduidelijkheid over de te volgen route.” 

D66 stelt vast dat eerder aangekondigde maatregelen zijn uitgevoerd. Nadat onder meer defecte lichtmasten waren gerepareerd is het (grond)depot project Kazerneterreinen verwijderd, is er een toename van gebruik P & R, is de looproute verlegd van de bosrand naar het midden van het parkeerterrein en is er een kortere toegangsroute voor auto’s. Met deze maatregelen werd verwacht dat het gevoel van sociale veiligheid op de tijdelijke P & R wordt vergroot. ,,Inmiddels is de bouw van het station begonnen en is het Noordplein, tenminste het gedeelte dat voor parkeren van auto’s bestemd was, in gebruik door aannemerscombinatie Ede Spoort voor parkeren en directieketen van het stationsproject.”

Eerder is in de ontwerp-omgevingsvisie gezegd dat het gaat om een inrichting die bijdraagt aan een persoonlijke veiligheid(beleving) en voorkomen van criminaliteit. Daar draagt de huidige looproute van de P & R naar het station niet aan mee, aldus D66. ,,Hoeveel meldingen van criminaliteit zijn er dit jaar gedaan bij handhaving Ede en de politie met betrekking tot de omgeving van de P & R, het Akoesticum en de Stingerbol?” 

Ook wil de fractie weten of er meer surveillance in deze omgeving is geweest en wat er is gebeurd met de eerder aangegeven mogelijkheid de beveiligingscamera van de parkeerplaats Badweg te verplaatsen naar de tijdelijke P & R op de Kazerneterreinen. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie