PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Ede

Controles bij Warmtebedrijf op basis van risicogerichte benadering

Politiek
Foto: Warmtebedrijf Ede
16 sep. 2022, 18:20
Afbeelding
EDE

De Omgevingsdienst de Vallei voert milieucontroles uit bij het Warmtebedrijf Ede en heeft daartoe het mandaat van het college. Het college is het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer en andere regelingen en de Omgevingsdienst controleert op de naleving van deze regels. ,,De frequentie en intensiteit van controles bij inrichtingen worden op basis van een risicogerichte benadering bepaald”, schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid Erik Wesselius (Mens en Milieu Ede).

De bevindingen uit de controles en eventuele klachten zijn mede bepalend voor de frequentie en intensiteit van de volgende controles. ,,Als de toezichthouder tijdens een controle overtredingen constateert, wordt de landelijke handhavingsstrategie gevolgd. Het bedrijf wordt in beginsel eerst mondeling of schriftelijk gewaarschuwd en in de gelegen..

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via: