Afbeelding
Bureau Spotlight

College vindt 350 handtekeningen van inwoners weinig voor agendering

22 december 2022 om 17:17 Politiek

EDE Een raadsmeerderheid (D66, ChristenUnie, GemeenteBelangen, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en Democratische Partij Ede) vroeg begin 2022 de griffie en het college een voorstel te formuleren voor een zogeheten inwoneragendering. In het kader van participatie en betrokkenheid zou het mogelijk moeten zijn voor inwoners om niet alleen om de vier jaar naar de stembus te gaan, maar hen ook in staat te stellen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Minimaal 350 verifieerbare handtekeningen moeten er worden verzameld voor een onderwerp op de oordeeldvormende vergadering.

Daarna kunnen er bij de besluitvormende vergadering moties worden ingediend door raadsleden om gevolg te geven aan een initiatief van inwoners. In een schriftelijke reactie laat het college nu weten het initiatief vanuit de raad van harte te ondersteunen. Maar er wordt wel ,,een aantal zaken meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging.” 

BEHOORLIJK BESTUUR Het college vraagt waar het getal van 350 handtekeningen op gebaseerd is. ,,Dit lijkt het college aan de lage kant, gegeven het aantal inwoners van de gemeente Ede. Zou een percentage een optie kunnen zijn?” Verder lijkt het duidelijker voor inwoners om aan te geven wanneer agendering van een onderwerp zinvol is. ,,Denk aan: eerder genomen raadsbesluiten, rijksregelingen, verordeningen.” De raad wordt ook geadviseerd een bedrijfsjurist te laten kijken hoe het voorstel zich verhoudt tot behoorlijk bestuur, met andere woorden niet terug komen op eerdere besluiten.

Het initiatiefvoorstel vanuit de raad staat op de agenda van de raad voor de oordeelvormende vergadering van donderdag 12 januari 2023.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie