Afbeelding
Henny Jansen

‘De treinen blijven rijden op de Valleilijn, hoe dan ook’

21 september 2020 om 06:00 Verkeer en vervoer

EDE Er zijn, zoals bekend, geen kandidaten voor de nieuwe concessieperiode voor de Valleilijn. De huidige concessie van Connexxion loopt tot in december volgend jaar. De vervoermarkt is onzeker en dat geeft landelijk problemen. 

De impact van corona op het openbaar vervoer is groot op de aantallen reizigers en opbrengsten. ,,Voor dit jaar zijn er landelijke afspraken gemaakt over compensatie van alle vervoerders, voor volgend jaar vindt landelijk overleg plaats tussen alle betrokkenen. De kwaliteit van de Valleilijn is geborgd via de rol van de provincie Gelderland als concessieverlener. De provincie valt nu terug op een noodconcessie, waarbij onderhands wordt gegund of in het uiterste geval een openbare dienstverplichting aan een vervoerder wordt opgelegd. Uitgangspunt is dat hoe dan ook de treinen blijven rijden op de Valleilijn.”

Het raadslid Peter van Leusden (GroenLinks) stelde naar aanleiding van een artikel in Ede Stad van medio juli schriftelijke vragen aan het college. Connexxion luidde bij die gelegenheid de noodklok over de financiële situatie van het bedrijf. ,,Als gevolg van Covid-19 is het reizen met openbaar vervoer de laatste maanden door de overheid ontmoedigd. Reizigers werden opgeroepen om alleen te reizen met het openbaar vervoer als er sprake was van noodzaak.” Van Leusden noemt het behoud van de lijn cruciaal voor Ede en de regio en stelt vast dat door inspanningen van Connexxion de dienstverlening aanzienlijk is verbeterd en dat dit heeft geleid tot een ,,forse toename van het aantal reizigers.” 

Het college zegt dat het behoud van de Valleilijn aan de orde is gekomen op een recente vergadering van FoodValley. ,,Hierbij is afgesproken om namens de regio een brief aan de provincie te sturen, met als insteek de provincie aan te moedigen en wordt bijgestaan in het streven om (de kwaliteit van) het regionale treinvervoer te behouden. Het is de taak van de provincie als concessieverlener om het regionale vervoer te garanderen. Samen met de regiogemeentes zal de gemeente Ede bij de provincie het grote belang van de Valleilijn voor de regio benadrukken en de provincie aanmoedigen om de kwaliteit van het reizigersvervoer op deze lijn op zijn minst te behouden.”


 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie