Afbeelding
Pixabay

Ede groeit sterk door hoog geboortecijfer en overloop vanuit de Randstad

Wonen

EDE Ede kent een sterke autonome groei door een relatief hoog geboortecijfer. De laatste jaren zijn er jaarlijks 1300 tot 1400 geboortes te noteren. Het aandeel van de jongeren, van nul tot vijftien jaar, bedraagt bijna 21.000. De gegevens zijn belangrijke ingrediënten voor het vaststellen van wat aan huisvesting komende jaren in Ede nodig is. Het college heeft daarover een memo aan de gemeenteraad gestuurd.

Gerard van Wijk

Behalve het hoge aantal geboortes is er ook een overloop vanuit de Randstad naar Ede. Tevens neemt het aantal huishoudens toe vanwege vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens. Volgens het college is Ede ook ,,een sterk economisch gebied.” 

PLANCAPACITEIT In de afgelopen twee jaar kwamen er lokaal bijna tweeduizend woningen bij. Geconstateerd wordt dat een steeds groter deel van de plancapaciteit bestaat uit zogeheten zachte of potentiële plannen. Het is vanwege veranderende regelgeving nog volstrekt onzeker wat er terechtkomt van de plannen. Dat geldt zowel qua uitvoering als qua fasering.

LANGE ADEM Programmeren is een kwestie van lange adem, weten ze op het gemeentehuis. In de achterliggende jaren kreeg de regio FoodValley nauwelijks tot geen ruimte voor het toevoegen van nieuwe plancapaciteit. ,,Inmiddels krijgen we vanuit de provincie, mede door de grote druk op de woningmarkt, alle ruimte. Maar deze terughoudendheid van een aantal jaren geleden is tot op de dag van vandaag waarneembaar in een achterblijvende plancapaciteit. Om het been bij te trekken zijn er momenteel diverse versnellingsacties gaande om te zorgen dat de plancapaciteit meer in lijn komt met de woningbehoefte.”

HUISHOUDENSGROEI Na Amsterdam (20 procent), Utrecht en Den Haag wordt de sterkste huishoudensgroei onder meer verwacht in de regio Ede (16 procent). De regio Ede heeft een woningtekort van vijf procent. ,,In Ede groeit het aantal huishoudens de komende 30 jaar met 14.450 naar bijna 64.100, een groei van bijna 29 procent.” Er bestaan tot 2030 ‘harde’ plannen voor de bouw van 1900 woningen. Met de ‘zachte’ plannen mee gaat het om 32 plannen, goed voor bijna 3200 woningen. Het gaat om 41 locaties.

Vastgesteld wordt dat Ede ,,een grote opgave heeft voor het realiseren van voldoende sociale huur.” Begin volgend jaar, bij een update van de woningbibliotheek, wordt een uitsplitsing gemaakt naar het aandeel sociale huur binnen de totale plancapaciteit.

advertentie
advertentie