Afbeelding
Pixabay

De gemeente Ede groeit sterk

Overig

EDE Ede hoort wat de groei van het inwonertal betreft tot de top in Gelderland. ,,Ede groeit sterk en heeft een relatief jonge bevolking. In 2019 kwamen er in de gemeente ruim 1450 inwoners bij, de grootste jaarlijkse groei sinds het begin van het millennium. Begin 2020 telde Ede 117.170 inwoners.” Dat is te lezen in de recent verschenen ‘Staat van Ede 2019’. 

Gerard van Wijk

Het document staat bol van de statistieken. Zo herbergt Ede relatief veel huishoudens met kinderen en weinig eenpersoonshuishoudens. Ondanks de relatief jonge bevolking heeft ook Ede te maken met vergrijzing. Het aandeel 65-plussers steeg van 15 procent in 2010 naar 19,5 procent begin 2020. 

VERHUIZEN Het voornemen is te komen tot een jaarlijkse evaluatie. Behalve mensen die vanuit omliggende gemeenten zoals Wageningen, Veenendaal en Barneveld naar Ede verhuisden, kwamen er ook nieuwe inwoners uit Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Zeist en Nieuwegein. ,,De bevolkingsgroei manifesteert zich vooral op Enka, in de Veluwse Poort en Kernhem. Vertrekkers uit Ede verhuizen relatief vaak naar Apeldoorn en Nijmegen.” 

Terwijl landelijk 24 procent van de bevolking een migratieachtergrond heeft, ligt dat percentage in Ede op 16. De groei van deze groep in de afgelopen jaren komt voor rekening van vluchtelingen/statushouders uit Syrië, voormalig Joegoslavië, Somalië, Irak, Afghanistan en Iran. 

VERSCHEIDENHEID ,,De gemeente Ede kent een rijke verscheidenheid aan gemeenschappen; wijken en dorpen met een eigen karakter, gemeenschappen met verschillende culturele en religieuze achtergronden, stad en platteland. Deze verscheidenheid komt ook tot uiting in verschillen in de mate en wijze van betrokkenheid van groepen inwoners bij de samenleving.” Dat zorgt voor kleur en dynamiek, maar soms tot wrijving of afzijdigheid van groepen binnen de lokale samenleving.

In de afgelopen twee jaar zijn er veel nieuwe woningen gebouwd. De woningvoorraad groeide met 1900 woningen. Tot en met vorig jaar heeft Ede zich economisch sterk ontwikkeld. Het coronavirus gaat ervoor zorgen dat over het huidige jaar de cijfers er anders gaan uitzien. De groei zit hem met name in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de handel. Leegstand in Ede-centrum blijft een probleem. Jaarlijks boekt Ede circa 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. ,,Tot en met 2019 was de werkloosheid laag en leefden relatief weinig inwoners van een bijstandsuitkering.”

Edenaren zijn in de afgelopen 10 jaar meer gaan bewegen; 58 procent doet aan sport. Er zijn verder 17.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en 14.000 mbo/hbo-studenten. ,,Het aantal hoogopgeleiden onder de Edese bevolking neemt toe.” De helft van de Edenaren is actief als vrijwilliger. 

OVERLAST Geconstateerd wordt dat veel vormen van criminaliteit afnemen, maar dat het aantal vernielingen vorig jaar toenam. ,,Recentelijk neemt de overlast van jeugd toe. Te hard rijden blijft al jarenlang een hardnekkige bron van overlast. Het aantal verkeersongevallen neemt, na een daling tussen 2016 en 2018, in 2019 weer toe.”

Het agrarisch oppervlak in de gemeente neemt langzaam af, terwijl het aandeel biologische landbouwbedrijven in Ede sterker toeneemt dan landelijk. ,,Tegelijkertijd is sprake van intensivering van de landbouw. Het aantal landbouwbedrijven is sinds 2000 bijna gehalveerd, terwijl het aantal dieren per bedrijf toeneemt.” 

advertentie