Afbeelding
Pixabay.com

Eerste laadplein voor elektrische voertuigen op Kuiperplein

17 juli 2020 om 15:00 Verkeer en vervoer

EDE In de gemeente Ede is een netwerk van ruim honderd openbare laadpalen (met twaalf laadsockets) voor elektrische voertuigen. De laadpalen zijn geplaatst nadat inwoners erom hebben gevraagd. Uit een door het college aan de raad toegestuurde inventarisatie blijkt dat nog dit jaar op het vernieuwde Kuiperplein het eerste laadplein in Ede wordt gerealiseerd, met twaalf laadsockets.

Gerard van Wijk

Een laadplein bestaat uit meer dan twee laadpunten voor elektrische voertuigen die niet afzonderlijk op het net zijn aangesloten en samen één aansluiting hebben. Een laadplein is dus geen cluster van standaard laadpalen. ,,Ook zijn we de eerste stappen aan het zetten om bij ruimtelijke projecten, zoals woningbouw en wegreconstructies, aan de voorkant na te denken over waar, hoeveel en wanneer we de openbare laadinfra gaan realiseren. We experimenteren momenteel met het aanleggen van loze leidingen tijdens het woonrijp maken, zodat de bestrating niet hoeft te worden opengebroken als op een later moment, als de vraag zich aandient, een laadpaal moet worden geplaatst”, aldus het college.

LAADINFRASTRUCTUUR Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er ruim 402.000 elektrische auto's in Nederland. Daast de battery electric vehicles (BEVs), oftewel volledig elektrishe voertuigen, zijn dat ook ook (plug-in) hybrides. Dit jaar is het aantal volledig elektrische auto's tot nu toe met 13.000 toegenomen tot circa 120.000. Op regionaal niveau wordt de laadinfrastructuur uitgewerkt. Het aantal elektrische auto's neemt snel toe, stelt ook het college vast. ,,Elektrisch rijden zorgt voor een significante verbetering van de woon- en leefkwaliteit, zoals een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en geen (lokale) CO2-uitstoot en dient daarmee meerdere (beleids)doelen.”

EMISSIELOOS Over tien jaar moeten alle nieuw verkochte personenauto's emissieloos zijn. Daar is het beleid op gericht. Dan rijden er naar verwachting circa twee miljoen elektrisch aangedreven auto's in Nederland. ,,Elektrisch rijden wordt onder andere gestimuleerd door een lagere bijtelling voor elektrische leaseauto's, milieu-investeringsaftrek voor bedrijven voor de aanschaf van elektrische (bedrijfs)auto's en laadinfra en sinds begin deze maand een aanschafsubsidie op elektrische auto's voor particulieren, 4.000 euro voor een nieuwe en 2.000 euro voor een gebruikte auto.”

BEHOEFTE De groei van elektrisch rijden vertaalt zich in 2030 in een behoefte van 47.000 laadpunten in Gelderland. Nu zijn er 4.000 laadpunten. De benodigde opschaling vraagt volgens het college om een gestructureerde aanpak. Het wordt enorme opgave genoemd omdat het te maken heeft met tal van aspecten, zoals onder meer de invloed op de netcapaciteit en -stabiliteit, opslag van duurzame energie, aanbestedingen van openbaar vervoer, stadslogistiek, parkeerbeleid en beleid omtrent brandstofverkooppunten. 

Het beleid in Ede richt zich tot nu toe uitsluitend op de particuliere e-rijder. Het opladen gebeurt zoveel mogelijk op particulier terrein om de druk op de openbare ruimte te beperken. ,,Maar niet iedere bewoner of bedrijf heeft parkeergelegenheid en laadmogelijkheden op eigen terrein. Deze mensen zijn aangewezen op openbare laadpalen, die veelal bij openbare parkeervakken staan.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie