Afbeelding
Ted Walker

De ommezwaai van het 39ste Edese raadslid

Politiek

EDE Ede heeft 39 raadsleden. Als het gaat om de plannen voor het eerste zonneveld van enige omvang in de gemeente stemde één raadslid tweemaal niet mee, vanwege zijn dubbele betrokkenheid. Bram van der Beek (ChristenUnie) werkt namelijk bij LC Energy en dat bedrijf gaat de inrichting verzorgen van het 10 hectare zonneveld bij de Dijkgraaf in Bennekom. Op 2 juli staakten de stemmen (19-19) en daarom moest er 9 juli een herstemming plaatsvinden. Zou het weer gelijk op gaan dan konden de plannen voor het zonneveld naar de prullenbak.

Tien voor negen zou de raad stemmen, maar de SGP (tegenstander van het zonneveld) vroeg een schorsing aan. Kennelijk hadden ze daar gemerkt dat er een ommezwaai had plaatsgevonden, dat Van der Beek ditmaal wel mee zou stemmen en dat zou de schaal hebben laten doorslaan naar de kant van de voorstemmers: 20 tegen 19. ,,Hoeveel tijd heeft u nodig”, vroeg burgemeester René Verhulst. ,,Tien minuten”, was het antwoord. Het werden 160 minuten, waarna als compromis uit de bus kwam dat in september opnieuw het zonneveld in stemming wordt gebracht en Van der Beek in deze zomermaanden kan laten toetsen of zijn 'dubbele betrokkenheid' het meestemmen in de weg zit.

LEERMOMENT Maar die toetsing was al achter de rug en daarom had er meteen gestemd kunnen worden, zoals door de VVD en PvdA voorgesteld. Uit een oogpunt van bestuurlijke integriteit wilde Van der Beek elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling vermijden. Maar er deed zich een nieuw 'leermoment' voor. De burgemeester heeft in de vorige vergadering publiekelijk duidelijk gemaakt dat er geen enkele belemmering is om te stemmen. De integriteit van het openbaar bestuur is hier niet in het geding. 

Hoe integer ben ik eigenlijk als ik mij zonder geldige reden onttrek aan mijn wettelijke plicht om als raadslid mijn stem uit te brengen?

MANDAAT ,,Dat heeft mij voor de vraag geplaatst of ik, door uiterst integer te willen handelen, niet juist het tegendeel doe. Want hoe integer ben ik eigenlijk als ik mij zonder geldige reden onttrek aan mijn wettelijke plicht om als raadslid mijn stem uit te brengen? Daarmee zou ik niet alleen mijn ambtseed schenden maar ook onrecht doen aan het mandaat dat ik van de kiezers heb gekregen”, aldus Van der Beek. Er is, met andere woorden, geen sprake van belangenverstrengeling. Van der Beek werkt weliswaar bij LC Energy, maar heeft geen persoonlijk belang bij de komst van  het zonneveld in Bennekom. 

Volgens artikel 28 van de Gemeentewet neemt een lid van de raad niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Daarvan zou volgens de burgemeester en aanvullende juridische adviezen in dit geval geen sprake zijn.

DUURZAME OPLOSSING Het op het campusterrein van de Universiteit Wageningen gevestigde LC Energy laat weten dat het in het buitenland heel normaal is om zonneparken te realiseren op (voormalige) agrarische gronden. ,,De energiebehoefte neemt wereldwijd toe en onze fossiele brandstoffen raken op. Daarom zijn verschillende partijen bezig met duurzame oplossingen voor dit grote probleem. In Nederland is LC Energy zo'n partij. Samen met onze partners hebben we al meer dan 400 MWA aan duurzame energieprojecten gerealiseerd in binnen- en buitenland. LC Energy ontwikkelt zonneparken met respect voor de natuur en omwonenden.”

Ik zet me in voor schone energie en meer biodiversiteit. Ook als we daarvoor lastige besluiten dienen te nemen.

BETERE EN EERLIJKERE WERELD Begin dit jaar stemde Van der Beek ook niet mee bij de stemming in de raad over de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonneveld in Bennekom. Dat werd toen met één stem verschil aangenomen omdat nog enkele raadsleden ontbraken. Van der Beek noemde dat ,,een pittige afweging tussen integriteit, rechtvaardigheid en mijn idealen om beter zorg te dragen voor deze wereld. Ik ervaar het als mijn opdracht om me in te zetten voor een betere en eerlijkere wereld. Door mijn werk bij het Waterschap heb ik gezien hoe de wereld aan het veranderen is door ons menselijk toedoen. Schone energie en meer biodiversiteit zijn twee van de zaken waar we fors beter ons best moeten doen. Ook in de gemeenteraad zet ik me hiervoor in, ook als dat betekent dat we soms lastige besluiten dienen te nemen. Het is een verstandig besluit om een klein gedeelte van onze energievraag op te lossen met zonneparken. Daarin is niet ieder zonnepark goed, maar precies om die reden heb ik me hier in de raad ingezet voor extra kwaliteit bij zonneparken.” 

Volgens Van der Beek heeft LC Energy hem op geen enkel moment of manier onder druk gezet. Hij vond het pijnlijk niet mee te kunnen stemmen, maar vanwege zijn dubbele betrokkenheid leek hem dat de juiste weg. ,,Pijnlijk omdat we hiermee Ede benadelen, onze kiezers benadelen en geen recht doen aan de uitslag van de verkiezingen van 2018.”

Die situatie en opstelling is dus recent veranderd. Het vervolg van de besluitvorming volgt na de zomermaanden.

door Gerard van Wijk

advertentie