Het terrein waar zonneveld Nergena zou moeten komen
Het terrein waar zonneveld Nergena zou moeten komen Erik Wesselius

Edese raad haalt zonneveld van agenda na marathonschorsing

10 juli 2020 om 06:44 Politiek

EDE ,,Die zonnevelden komen er in de gemeente Ede, wat u dadelijk ook beslist." Dat zei wethouder Lex Hoefsloot donderdagavond tegen de gemeenteraad aan het begin van de herstemming over het eerste geplande grote zonneveld. Dat zou op het voormalige landgoed Nergena aan de Dijkgraaf in Bennekom komen. Na een marathonschorsing van 2,5 uur werd het zonneveld van de agenda gehaald. Wethouder Lex Hoefsloot noemde uitstel onwenselijk.

Gerard van Wijk

Vorige week staakten de stemmen (19-19) en daarom moest er op deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces opnieuw over worden gestemd. De stemmen staakten, omdat Bram van der Beek (ChristenUnie) niet mee stemde. Hij werkt als projectleider bij LC Energy, het bedrijf dat het zonneveld volgens plan gaat inrichten. Ditmaal wilde hij wel meestemmen, waarop de SGP schorsing aanvroeg. Er is juridisch geen belemmering voor Van der Beek om als raadslid mee te stemmen. Maar een toetsing moet uitwijzen of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling, een integriteitskwestie.

ZONNEVELD Het plan is om in de directe nabijheid en op het terrein van de Wageningen Universiteit een circa tien hectare groot zonneveld in te richten en daar zijn ook al de nodige onderzoeksgelden voor beschikbaar. Er waren nogal wat zienswijzen ingediend, die echter niet tot aanpassing van de plannen zouden leiden. D66 diende samen met de PvdA een motie in waarin werd herinnerd aan de eerder door de raad geaccordeerde klimaatdoelstellingen en het bestuursakkoord. ,,Hoe kunnen we de doelstellingen halen als we dit zonneveld afschieten?” 

Aan het college zal het niet liggen, aldus de wethouder. ,,Wij doen er alles aan om de klimaatdoelstellingen te halen, hoe dan ook.” 

D66 was nog niet tevreden omdat er geen concrete plannen voor andere zonnevelden bekend zijn. De wethouder wilde geen nadere informatie geven. Bij de onlangs vastgestelde regionale energie strategie binnen FoodValley heeft Ede 50 hectare zonne-energie ingebracht. Niet alleen bij D66 vroeg men zich af hoe Ede deze doelstelling kan bereiken wanneer het eerst geplande zonneveld van enige omvang meteen de nek zou worden omgedraaid. Omdat dezelfde bezwaren (van omwonenden of de stelling dat op dure landbouwgrond geen zonneveld moet worden gesitueerd) niet alleen in Bennekom gehoord zullen worden, maar ook op andere locaties.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie