Mr. Karen Verhoef
Mr. Karen Verhoef Arjan van Bruggen
De specialist

Wie krijgt erfenis bij scheiding?

Zakelijk

EDE Als je gaat scheiden dan is de verdeling van het vermogen een belangrijk onderwerp. Daarbij ontstaat vaak discussie over een ontvangen erfenis. Behoort de erfenis wel of niet tot het gezamenlijk vermogen? Hoe zit dat precies? 

ERFLATER BEPAALT Als de overledene bij testament heeft bepaald dat de erfenis uitsluitend toekomt aan zoon of dochter, dan valt deze niet in het gezamenlijk vermogen en hoeft deze niet verdeeld te worden. Op de erfenis rust dan een uitsluitingsclausule. Is er geen testament, dan gelden de wettelijke regels. Bij gemeenschap van goederen moet de erfenis dan 50/50 verdeeld worden. Bij huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken die hierin staan bepalend. 

NIEUWE WETGEVING Sinds 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat privé bezittingen en schulden van voor het huwelijk altijd privé blijven. In deze nieuwe wet is verder bepaald dat erfenissen automatisch buiten de huwelijksgemeenschap vallen. Het maakt daarbij niet uit of er wel of geen uitsluitingsclausule was. 

VERBOUWING Als een verbouwing van de gezamenlijke woning is gefinancierd met erfenisgeld, dan wordt dit bij een scheiding gezien als een vordering op het gezamenlijk vermogen. Een simpel voorbeeld (de werkelijkheid van vergoedingsrechten is ingewikkelder): M heeft 20.000 euro van haar erfenis in de verbouwing gestoken. Als M en P gaan scheiden wordt de overwaarde van de woning verdeeld. Stel de overwaarde is 100.000 euro. M krijgt dan eerst haar 20.000 euro, plus de helft van de rest, totaal 60.000 euro. 

TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN Een enkele keer komt het voor dat er een erfenis vrijkomt tijdens het regelen van een scheiding. De vraag is dan of de erfenis nog tot het gezamenlijk vermogen behoort. Hierbij zijn twee momenten van belang: a) het tijdstip van overlijden en b) de datum van indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank. Als a eerder is dan b, dan valt de erfenis nog in het gezamenlijk vermogen. Als b eerder is dan a, dan hoeft de erfenis niet verdeeld te worden. 

TESTAMENT Een scheiding heeft ook gevolgen voor je eigen nalatenschap. Het is verstandig om een testament te maken, als je wilt afwijken van de wettelijke regels, of als je ervan verzekerd wilt zijn dat je nalatenschap bij de juiste personen terechtkomt. Als je al een testament hebt, moet dit na een scheiding mogelijk worden aangepast. Een testament regel je bij de notaris. 

door mr. Karen Verhoef

Dit artikel wordt u aangeboden door Circles-Mediation. mr. Karen Verhoef, Bergstraat 2B in Ede, 06-51507539, info@circles-mediation.nl,  www.circles-mediation.nl. Kijk op de website voor e-books en checklists. Een eerste kennismaking is gratis en vrijblijvend.

advertentie