Om tafel met directieleden Dirk Jan van den Brink en Gert van Driesten (rechts).
Om tafel met directieleden Dirk Jan van den Brink en Gert van Driesten (rechts). Freek Wolff

‘Contact houden met werkvloer’: Bouwbedrijf Kreeft viert 125-jarig bestaan

Zakelijk

EDE Van de gemetselde Enka-poort tot het Technova College, bouwbedrijf Kreeft uit Ede timmert al 125 jaar aan de weg met ontwikkeling, nieuwbouw, onderhoud en restauratie. Dat werd de derde week van september gevierd met een feestweek. Om tafel met directieleden Dirk Jan van den Brink en Gert van Driesten.

door Freek Wolff

De twee heren hebben hun kantoor in het moderne gebouw aan de Maxwellstraat. Er ligt een jubileumboek voor gasten om in te zien, aangeboden door ruim honderd personeelsleden, wat iets zegt over de heersende spirit bij de firma.

De filmpjes van ‘Kreeft Histories’ tonen op de website dat vier generaties van de familie Kreeft het fundament legden van het imposante bedrijf. Dat waren: Marinus Jacobus Kreeft (1896-1940), actief met onder meer metselwerk aan de Edese kazernes; Marten Peter Kreeft (1940-1962) met onder meer de bouw van de Edese Taborkerk; Marten Antonie Kreeft (1962-1996), met gebouwen op sportpark De Eikelhof in Bennekom; Marten Peter Kreeft (1990-2016) met toegenomen expansie en veel aandacht voor het personeel.

Scherpenzeler Dirk Jan van den Brink staat vanaf 2008 aan het roer, terwijl Lunteraan Gert van Driesten in 2016 aanschoof als tweede directeur, omdat Marten Kreeft in dat jaar uit het bedrijf stapte. ,,We hebben pas dit jaar formeel afscheid genomen van Marten Kreeft en de officiële opening van dit nieuwe pand gehad, want dat was er door omstandigheden en corona nog niet van gekomen. 

ONTWIKKELINGEN De ontwikkelingen zijn in de afgelopen tien jaar heel snel gegaan. De heren schrijven dit toe aan een goed netwerk en steeds meer werk vanuit bestaande relaties en ook nieuwe opdrachtgevers natuurlijk. ,,Dan gaat groei soms vanzelf, maar het blijft de vraag of je hier steeds de juiste mensen voor kunt vinden. Dat is tot op heden goed gelukt, maar er is op dit moment een enorm tekort aan vakmensen Dat beperkt ons nu een beetje, maar dat is niet erg, want met deze omvang kunnen we een redelijk platte organisatie blijven. We vinden het belangrijk dat we contact houden met onze mensen op de werkvloer, wat zorgt voor binding en een hecht team. Want als iemand het goed naar zijn zin heeft, wil hij zowel in goede als in slechte tijden blijven.”

Als iemand het goed naar zijn zin heeft, wil hij zowel in goede als in slechte tijden blijven

UITDAGING Het duo ziet het vinden en vasthouden van vakmensen de grootste uitdaging van de huidige tijd. De instroom bij opleidingen is tegenwoordig beter geworden, maar vanaf 2010 keerden veel werknemers tijdens de crisisjaren de bouw de rug toe. ,,Je loopt nu jaren achter om die instroom op orde te krijgen. Terwijl de vraag natuurlijk heel groot is.”

Desondanks verdubbelde Kreeft haar omzet in de crisisjaren van 2008 tot 2014. De directie schrijft dit toe aan een stabiele basis van vaste opdrachtgevers in servicebeheer en onderhoud. ,,Bovendien deden we ons best om dit uit te breiden.” Zo heeft het bedrijf onder meer een contract voor het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ede en het Technova college.

WONINGNOOD Op de enorme woningnood vandaag de dag heeft Van den Brink een heldere visie. Dat de prijzen de pan uit rijzen, schrijft hij toe aan een tekort aan woningen en de enorm lage rente, waardoor mensen makkelijker hoge bedragen bij de bank kunnen lenen, zeker in combinatie met de overwaarde op hun huidige woning. ,,Hierdoor zijn de huizenprijzen gigantisch hoog. Het gaat helemaal niet meer om de reële waarde van de woningen, maar puur om de maandlasten die bezitters op kunnen hoesten. Dit voordeel hebben starters niet, waardoor zij nu ‘het kind van de rekening’ worden.”

De vraag naar betaalbare woningen was er ook in de financiële crisis, maar daar is te weinig actie op ondernomen. ,,Nu wordt dat wel redelijk gedaan, maar we zijn eigenlijk tien jaar te laat. Bovendien zie je in de regio dat de nieuwbouw voor het grootste gedeelte wordt ingevuld door mensen vanuit de Randstad, waardoor hier geen doorstroming ontstaat. Wel zien we dat de politiek nu gemiddeld zo’n dertig procent sociale huur-en koopwoningen bij elk plan voorschrijft. We hebben een samenwerkingsverband met Woonstede. Zo bouwen we momenteel voor deze corporatie veertig appartementen aan de Van Heutszlaan te Ede.”

We bouwen steeds meer energieneutraal en met lagere stikstofuitstoot. Daarin willen we voorop lopen

DUURZAAMHEID Kreeft is blij dat zij ook haar steentje bij kan dragen aan behoud van cultureel erfgoed, zoals de monumentale Van Essen kazerne en het Poortgebouw op het Enka terrein, inclusief herbestemming. Bovendien ziet het bouwbedrijf in dat duurzaamheid en de energietransitie in de sector cruciaal is voor de toekomst. ,,Innovatie op dit vlak, industrialisatie en circulair bouwen zijn de peilers voor de komende tijd. We bouwen steeds meer energieneutraal en met lagere stikstofuitstoot. Daarin willen we voorop lopen, het gewoon doen! Dit is best een transitie in denken en het is fijn als onze opdrachtgevers weten dat wij hierin goed kunnen adviseren en er vol voor gaan. Dan kom je verder. We willen als sector minder beton toe gaan passen, vanwege het hoofdbestanddeel cement, omdat dit de grote CO2-vervuiler is. Tegelijk is er momenteel schaarste aan hout, wat de prijs omhoog drijft, zodat hier een disbalans en een uitdaging ligt. Ik denk dat we dit als sector voor elkaar gaan krijgen. Een gebouw gaat straks zelfs energie opleveren, wat je in andere sectoren niet snel ziet gebeuren. We zijn goed op weg, maar moeten nog meer stappen maken. De overheid zal hier een klein beetje bij moeten helpen, om de betaalbaarheid van woningen waar te maken.”

Van den Brink en Van Driesten vinden dat Kreeft een stuk meerwaarde biedt aan kennis en lokale betrokkenheid. Er wordt vooral gezocht naar werk in de eigen regio, prettig voor het personeel en in het licht van de duurzaamheid. ,,Bovendien zitten we hier in een sterke economische omgeving, waardoor we een goede positie hebben.”

Deze advertorial wordt u aangeboden door Bouwbedrijf Kreeft. Ook profiteren van het grote bereik van de print- en online kanalen van Ede Stad.nl? Neem dan contact op met Frans de Kleuver (06-55780474, f.d.kleuver@bdu.nl) of Dick van Laar (06-55706843, d.v.laar@bdu.nl).

advertentie