Kern in het onderwijs zijn de toetsen, heeft een leerling de juiste kennis en vaardigheden in huis.
Kern in het onderwijs zijn de toetsen, heeft een leerling de juiste kennis en vaardigheden in huis. Eigen foto

Van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’

Zakelijk

EDE Elk jaar zijn er op elke school rond deze tijd van het jaar 10-minutengesprekken, met het doel ouders te informeren over de voortgang van hun kind en ‘hoe verder’? Door corona zijn de afgelopen twee schooljaren deze evaluaties online, maar de essentie is hetzelfde: het bespreken van de voortgang van zoon of dochter: hoe gaat het op school, hoe zijn de cijfers, gedrag, inzet en dergelijke. 

Kern in het onderwijssysteem zijn de toetsen: heeft een leerling de kennis en vaardigheden aan boord? Cijfers bepalen het niveau. Presteren en voldoen aan de (steeds toenemende) eisen levert een situatie waarin veel jongeren het overzicht geheel kwijt raken. De reden waarom leren belangrijk is, is niet meer helder waardoor motivatie moeilijk te vinden is. Ook is de stap naar ‘hoe doe je dat dan, dat leren?’ vaak een brug te ver. Onderwijs is hierop niet ingericht.

EXTRA BEGELEIDING Toch wil  het nut van oriënteren op een vorm van extra begeleiding (huiswerkbegeleiding of bijles) blijvend onderstrepen: het vinden van die intrinsieke motivatie (vanuit jezelf) ligt vaak buiten het gezichtsveld. De prikkel (de juiste omgeving) ontbreekt vaak. De combinatie is dan belangrijk! Het schoolsysteem verzorgt lessen, kennisverspreiding, toetsen, beoordeling, etc. Daarin is her redelijk bedreven. Ook dicteert de onderwijsplicht dat jonge mensen naar school moeten: ingericht volgens een strak stramien (vmbo, havo, vwo en gymnasium) met als apotheose een diploma. Het doel is ‘goede cijfers’ halen, niet (of minder) de reden van ontwikkeling en de noodzakelijk juiste vaardigheden te leren om überhaupt te leren leren.

WAAROM We kunnen het daarom niet vaak genoeg zeggen: ‘de reden waarom’ bepaalt de motivatie om iets te doen. Motivatie ‘leeft’ in de voorste hersenkwab met een directe verbinding tot de emoties. En dit is nou net het deel van het brein dat tijdens de puberteit in totale re-organisatie is! ‘Motivatie’ betekent beweging. De stap naar ‘emotie’ is dan makkelijk: de ‘beweging’ van de gemoedstoestand. Iets ‘moeten’ is per definitie niet echt stimulerend toch? ‘Willen’ heeft dit dan weer wel. De reden hiervoor is eenvoudig: als je iets wilt en dit is besloten, dan gaat het ook makkelijker. Een besluit komt altijd voort uit zien dat iets voor jou werkt! Dit heet ‘motief’ (verbonden met ‘emotie’): de reden waarom! Niet jij dus, maar je brein, bepaalt hoe gemotiveerd je bent. Dít is waarom leren redeneren zo belangrijk is. Dit is wat we doen: stimuleren tot het vinden van de juiste reden en aanleren van vaardigheden: plannen, organiseren, structureren en vasthouden van focus, met regelmaat, herhaling en goede gewoonte. 

Aanmelden voor X-tra begeleiding is niet alleen slim, maar vaak ook essentieel. Dat kan via graag@x-tra.info Meer informatie op www.X-tra.info 

Deze advertorial wordt u aangeboden door X-tra huiswerkbegeleiding. Ook profiteren van het grote bereik van de print- en online kanalen van Ede Stad.nl? Neem dan contact op met Frans de Kleuver (06-55780474, f.d.kleuver@bdu.nl) of Dick van Laar (06-55706843, d.v.laar@bdu.nl).

advertentie