Afbeelding
Lovelyday12
De specialist

Is er genoeg duurzame lokale warmte voor Ede?

Zakelijk

EDE Soms krijgen we een vraag of er wel voldoende bronnen zijn om Ede ook lange termijn van warmte te voorzien. Het antwoord is gelukkig: ja. Die bronnen moeten soms nog wel ontwikkeld worden en dat kost tijd. 10 jaar geleden is Warmtebedrijf Ede gestart met levering van warmte, met biogrondstoffen als startbrandstof die toen beschikbaar was. De komende 10 jaar worden nieuwe emissievrije warmtebronnen toegevoegd om de groei van het warmtenet te realiseren.

VAN BIOGRONDSTOF NAAR RESTWARMTE Om warmte te maken, wordt gebruik gemaakt van snoeihout uit parken, tuinen en langs de wegen. Ook de Amerikaanse vogelkers die wordt bestreden is een onderdeel daarvan. Deze biogrondstof was een lokale startbrandstof om de aanleg van een warmtenet mogelijk te maken: het is in voldoende mate aanwezig, duurzaam te benutten en het is schaalbaar. Die schaalbaarheid is belangrijk dit levering van betaalbare warmte mogelijk maakt: er kan worden opgeschaald bij koude en afgeschaald in de zomer. Er wordt alleen warmte geproduceerd die daadwerkelijk gevraagd wordt. Na 10 jaar zijn we verder met de ontwikkeling van het warmtenet. Nieuwe bronnen worden ontwikkeld waardoor het aandeel snoeihout kan worden verminderd. De eerste nieuwe bron die wordt toegevoegd is de restwarmte uit het datacenter dat is gevestigd op industrieterrein Frankeneng. De voorbereidingen voor de realisatie zijn gestart en de verwachting is dat vanaf 2023 1.000 woningen van deze datathermie-warmte kunnen worden voorzien. Naast deze restwarmtebron zijn er ook gesprekken met andere bedrijven die restwarmte overhebben, om ook de warmte daarvan te kunnen gaan gebruiken.

VAN RESTWARMTE NAAR HYBRIDE INSTALLATIES De volgende stap is de realisatie van een hybride Installatie met een zeer hoog rendement en een bijzonder lage emissie. Dit gebeurt door de toevoeging van de slimme combinatie van zonnepanelen en warmtepompen aan de installaties. Zo kunnen de installaties straks 30% meer, CO2-neutrale en bovendien emissievrije, warmte leveren. De groene stroom van de zonnepanelen, zet de warmtepomp om naar warm water voor in het warmtenet. De hete rookgassen in de installatie worden extra gezuiverd en nog efficiënter benut. Dit extra rendement van de warmte-terugwininstallatie, betekent extra warmte om te benutten voor de verwarming van het warmtenet. De emissies verminderen daarbij ook; de lucht wordt schoner

AARDWARMTE ALS BASIS VAN HET WARMTENET Bron nummer vier die in ontwikkeling is, is de bron aardwarmte. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of er aardwarmte kan worden gewonnen in Ede. Het onderzoek geeft aan dat dat kansrijk is. Aardwarmte winning wil zeggen dat er warm water uit diepere aardlagen omhoog wordt gepompt. Een warmtewisselaar haalt daar de warmte uit, zodat we deze warmte kunnen gebruiken op het warmtenet. Het water zelf gebruiken we niet; het afgekoelde water gaat via een andere put weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. Er verdwijnt dus geen water uit de ondergrond. Belangrijk voor het kunnen gebruiken van aardwarmte is dat er een warmtenet ligt dat voldoende afnemers heeft. De hoeveelheid warmte is niet regelbaar en de warmte die wordt geproduceerd moet worden gebruikt. In onze duurzame economie is ‘weggooien’ geen optie. Zo past de aardwarmte winning als laatste fase bij de ontwikkeling van lokale warmtebronnen en kan het nooit de startbron zijn. Meer weten over aardwarmte: www.aardwarmteinede.nl.

Dit artikel wordt u aangeboden door Warmtebedrijf Ede. Ook profiteren van het grote bereik van de print- en online kanalen van Ede Stad.nl? Neem dan contact op met Frans de Kleuver (06-55780474, f.d.kleuver@bdu.nl) of Dick van Laar (06-55706843, d.v.laar@bdu.nl).

advertentie
advertentie