Afbeelding
Arjan van Bruggen

Burgemeester René Verhulst: 'Nood maakt mensen flexibel en creatief'

17 maart 2020 om 21:04 Zorg Coronavirus

EDE Door de Edese bevolking is er volgens burgemeester René Verhulst goed gereageerd op de maatregelen, die zijn getroffen vanwege het coronavirus. ,,De nood maakt mensen flexibel en creatief. Voor iedereen is de situatie, waarin we zijn terecht gekomen, onwennig. Het is mooi om te zien wat voor initiatieven zijn ontstaan om elkaar te helpen. Gelukkig dat dat kan."

Op 15 maart zijn er landelijk aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen gelden voor scholen, sportclubs en horeca. Deze blijven gesloten tot en met 6 april. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

GROEPSIMMUNITEIT Verhulst verwacht dat de initiatieven om mensen te helpen steeds verder door zullen gaan. ,,En meer en meer creatiever zullen worden. Iedereen denkt er natuurlijk over na hoe het verder zal gaan. Dat is heel lastig. Ik denk dat het duidelijk is wat de maatregelen nu zijn. En dat er geprobeerd wordt om een muur op te bouwen om een groepsimmuniteit te krijgen. Om dan te kijken hoe het gaat. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd."

In Ede is het nog steeds zo dat er twee inwoners zijn besmet. ,,Ik ben dinsdag nog bij het beleidsteam van de veiligheidsregio geweest. Het beeld van Gelderland Midden is dat er meer besmettingen worden verwacht. De zorgcapaciteit is nu nog voldoende. Het gaat niet alleen om ziekenhuizen en bedden. Maar ook om medewerkers. De ic-capaciteit kun je opschalen. En de apparatuur die daar omheen staat, maar je moet genoeg verpleegkundigen hebben die het werk kunnen doen. Nu is er nog geen schaarste aan capaciteit in Gelderland Midden. Op termijn kan het anders worden."

De economische effecten van het virus zijn ook in de gemeente Ede groot. Heel veel wordt op rijksniveau geregeld, weet Verhulst. ,,Niet iedere gemeente moet een eigen beleid gaan ontwikkelen. Er wordt gewacht op het pakket van maatregelen van het kabinet. Als gemeente zijn we ook aan het inventariseren wat de gevolgen zijn voor andere zaken dan economie en midden- en kleinbedrijf. Zo kijken we wat de gevolgen zijn voor de Wmo, het leerlingenvervoer en de culturele sector waar weinig meer gebeurt. Ook kijken we hoe het staat met het onderwijs en de kinderopvang. En gaat met de zorg voor kwetsbare gezinnen."

GROTE DRUKTE Opvallend voor Ede is momenteel de grote drukte in de natuur. ,,Ik heb het idee dat de mensen de ruimte en de natuur opzoeken." Op het gemeentehuis zijn maatregelen genomen. Veel personeelsleden werken thuis. ,,Digitale processen gaan gewoon door. Bij effecten van een crises zie je de gevolgen later terug in de bijstand." Edenaren moeten volgens Verhulst beseffen, dat een aantal mensen gewoon moet blijven werken. ,,Niet alleen de zorg en de hulpdiensten. Het afval moet worden opgehaald. De kassières achter de kassa moeten ook blijven werken.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie