Het AYA-zorgteam, bestaande uit oncoloog Pieter de Mol, verpleegkundig specialist Lieneke Homans en gespecialiseerd verpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf.
Het AYA-zorgteam, bestaande uit oncoloog Pieter de Mol, verpleegkundig specialist Lieneke Homans en gespecialiseerd verpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf. Ernst-Jan Brouwer

Ziekenhuis Gelderse Vallei start zorgteam voor jongvolwassen kankerpatiënten

Zorg

EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei is een zorgteam gestart voor jonge mensen met kanker. Jongvolwassenen die de diagnose kanker krijgen, hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd op situatie. Deze ‘Adolescents and Young Adults’ kunnen hiermee bij het zogenaamde AYA-zorgteam terecht. Het team wil hen zorg en ondersteuning bieden die samenhangt met hun medische behandeling. De vraag: ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig tijdens, maar ook ná je kankerbehandeling?’ staat hierbij centraal.

Jongvolwassenen met kanker zijn een uitzondering in de wachtkamer. De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar. Jongeren komen daarom vaak terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij hebben andere vragen, zoals: hoe moet het verder met mijn studie? Kan ik solliciteren voor een eerste baan? Kan ik een hypotheek afsluiten of een gezin stichten? Het AYA-zorgteam wil aandacht hebben voor al deze leeftijdsspecifieke vragen.

OPGELEID Het zorgteam bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker te begeleiden. Een oncologieverpleegkundige, oncoloog, maatschappelijk werker, psycholoog en verpleegkundig specialist staan klaar om hen te helpen. 

,,Iedereen tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst hoort dat hij of zij kanker heeft, kan bij het team terecht”, legt oncologieverpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf. ,,Zij kunnen naar AYA-zorg vragen bij hun behandelend arts. Die verwijst dan door naar ons team. Samen met het team bekijk ik dan welke leeftijdsspecifieke vragen er zijn en welke ondersteuning nodig is. Dit kan een eenmalig advies zijn, maar ook het inschakelen van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker. Bij complexe vragen neem ik contact op met het AYA-kenniscentrum van het Radboudumc.”

Meer informatie is te vinden op www.geldersevallei.nl/aya-zorg en www.ayazorgnetwerk.nl.

advertentie
advertentie