Lokaal nieuws

Met vriendelijke groet,

Wendy van den Berg

Wendy van den Berg

Redacteur Witte Weekblad De Ronde Venen & Weekblad voor Ouder-Amstel

Verspreiding woensdag en donderdag

06-83 624 805

Mail: w.v.d.berg@bdu.nl

Mail: wwderondevenen@bdu.nl

Mail: redactie.weekbladvoorouderamstel@bdu.nl

---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: Gert & Petra Roos

Datum: 5 januari 2018 om 13:22

Onderwerp: FW: kopy van de Amstelkerk

Aan: w.v.d.berg@bdu.nl

*Van:* Gert & Petra Roos [mailto:g.roos@filternet.nl]

*Verzonden:* vrijdag 5 januari 2018 12:14

*Onderwerp:* kopy van de Amstelkerk

Beste mevr. Van den Berg,

Na de zomer is Paul Kosters gestopt met zijn redactie werk voor het

ledenblad van de Amstelkerk.

Het is de bedoeling dat ik een klein deel van dit werk, als contactpersoon

naar Weekblad Ouder-Amstel, (voorlopig) voortzet.

Fijn dat we in het nummer vlak voor de feestdagen, als Ouderkerkse Kerken

een grote advertentie konden plaatsen met al onze diensten en activiteiten

rondom de Kersdagen.

Mijn vraag aan u is of u de bijgeleverde korte tekst, in de bijlage, in het

komende nummer, dat woensdag uitkomt, wilt plaatsen.

Ik weet niet onder welke rubriek u dit wilt plaatsen, verenigings snieuws

of regionaal nieuws. En of dit onder advertentie tarief valt.

Dit laat ik aan u over.

Voor vragen en/of reactie ban ik bereikbaar via dit e-mail adres en tel.nr.

0294-285466,

Vriendelijke groeten, nog de beste wensen, en een inspiratie vol 2018,

Namens de Amstelkerk, Gert Roos

/

Op 14 januari 2018 is er weer een I-opener dienst in de Amstelkerk.

Een I-openerdienst is laagdrempelig: de dienst is goed te volgen voor mensen die (bijna) nooit naar een kerk gaan, we zingen herkenbare popsongs en het thema is herkenbaar in ieders leven. Een band verzorgt de muzikale begeleiding.

In elke I-Opener staat dit kerkelijk jaar een geloofsheld(in) centraal. We bezinnen ons nu op wat Rachab ons te zeggen heeft. Het thema van deze dienst is: Vertrouwen.

Rachab zette een kleine stap in groot vertrouwen. Daarmee liet zij zien dat zij geloofde in en vertrouwde op de God van het volk Israël. De spionnen die er door Jozua op uit gestuurd waren, moesten haar ook vertrouwen. En zij hen: dat ze zouden doen wat ze beloofden, namelijk haar huis en daarmee haar en haar familie sparen als ze Jericho zouden veroveren.

Vertrouwen wij anderen, van een vreemd volk? Of overheerst de angst? Durven we ons vertrouwen nog te geven en zo een stap te zetten die ons verder brengt?

Rachab krijgt door die ene geloofsdaad ook het vertrouwen en wordt een belangrijke speler in het voortbestaan van het volk Israël.

De voorganger in deze dienst is ds. André van der Stoel.

De dienst begint om 10.00 uur, er is koffie na afloop en er is kinderopvang.

Fijn als u/jij er ook bij bent!

De volgende I-Opener is op 11 maart 2018. Dan laten we ons inspireren door geloofsheld Petrus.

Voor meer informatie: Jeannette Vader, 06 53 13 25 38.

advertentie