Behoud stuifzand Wekeromse Zand

Regio

WEKEROM - Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen voert komende herfst en winter maatregelen uit om het stuifzand in natuurgebied het Wekeromse Zand in Wekerom te behouden en vergroten. Op 22 oktober beginnen de werkzaamheden.

De kern van het Wekeromse Zand bestaat uit ruim 80 hectare actief stuivend zand. Dit komt in Noordwest-Europa bijna niet meer voor. Dit maakt het Wekeromse Zand aardkundig, ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevol. Als er geen maatregelen worden getroffen, groeit het stuifzandgebied echter dicht.

Om het zand ‘levend’ te houden is het noodzakelijk dat de wind meer vrij spel krijgt. Hiervoor is het nodig om bos te verwijderen en de bovenste laag van de grond te verwijderen (afplaggen).

De maatregelen komen ook ten goede aan plantensoorten die in stuifzand groeien, zoals korstmossen, heidespurrie en helmgras. Daarnaast hebben zeldzame vogels als de nachtzwaluw, duinpieper, tapuit en grauwe klauwier er profijt van.

In dit project werken Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de Provincie Gelderland aan een mooi en vitaal landelijk gebied. Het was dan ook gedeputeerde Jan Jacob van Dijk die op 11 oktober symbolisch het startsein heeft gegeven.

De werkzaamheden zullen uiterlijk medio maart 2013 zijn afgerond.

advertentie