,,Het balletje om een boek te schrijven ging rollen toen Marcelle Meesters, terwijl ze mij interviewde, vertelde dat ze verpleegkundigen had geïnterviewd over hun burn-out. Op mijn vraag hoe oud deze dames waren, bleken ze veelal rond de vijftig te zijn. Mogelijk ging het hier eerder om overgangsklachten.”