In 2017 is begonnen met de informatieverstrekking over de verschillende projecten op het terrein van de voormalige Simon Stevin kazerne. Ruim drie jaar later zetten zo’n 25 actieve bewoners zich in voor de wijk door zitting te nemen in werkgroepen voor onder andere verkeer, veiligheid, groen- en speelvoorziening. ,,We willen een collectieve bijdrage leveren aan de opbouw van de wijk”, legt Worm...