Schrijven, illustreren, maar ook het digitaliseren van de ontwerpen; Aisha doet het tegenwoordig allemaal zelf. Dat had ze een aantal jaren geleden niet aan zien komen. ,,Op mijn achttiende ben ik tot het geloof gekomen. Toen ik later kinderen kreeg, wilde ik ze Gods liefde meegeven. Ik ben gaan zoeken op internet en vragen gaan stellen in de kerk. Toen bleek dat veel meer mensen dezelfde vrage...