Het onderwerp kwam enkele jaren geleden al voorbij tijdens de realisering van de Stadspoort zoals die nu is, met onder andere buurtcentrum en bibliotheek. ,,Voorafgaand was er een gesprek met alle betrokkenen en er kwam ook aan de orde hoe te handelen als er eventueel hangjongeren zijn en zaken uit de hand lopen. Er werd geopperd om dan vaker te gaan handhaven. Als directeur dacht ik toen aan o...