,,Van het grote verlies schrokken we toch wel. We zijn gewend onze eigen problemen zelf op te lossen, maar hier kunnen we toch wel een beetje hulp bij gebruiken”, laat Karel de Krijger van de BAK weten. Het gaat om harmonieën, fanfares en showorkesten, koren, oratoriumkoren, orkesten, toneel, foto en video, museum, pop. Kortom alle lokale verenigingen die amateurkunst beoefenen. ,,De gemeente laat blijken waardering te hebben voor de amateurkunst. We hopen dat de gemeente in deze situatie ons ook kan helpen.” 

Het verlies is niet eenduidig. Er zijn verenigingen die zeggen weinig schade te hebben ondervonden, maar er zijn er ook die een behoorlijk verlies hebben geleden. Omdat geplande optredens zijn geannuleerd, er geen kaartverkoop is, repetitieruimtes niet verhuurd kunnen worden, omdat kortom de inkomsten weg zijn gevallen, maar de uitgaven doorgaan. ,,Bij alle verenigingen worden de dirigenten en instructeurs doorbetaald en loopt de contributie door. Wel is bij veel verenigingen een terugloop in het aantal leden dat niet gecompenseerd wordt door nieuwe leden. Bij de geannuleerde concerten van de oratoriumkoren kregen de solisten en orkesten geen geld. Voor hen is dat een groot verlies.”

Het netto verlies dit jaar bedraagt 305.590 euro. Het hakt er financieel met name in bij de acht harmonieën en fanfares en verder ook bij de acht orkesten en toneelgezelschappen, de 36 koren en drie oratoriumkoren. De vraag van de gemeente aan de BAK volgt op de vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de rijksoverheid om aanvullende ondersteuning voor de culturele sector. Dat betreft zowel de grotere culturele instellingen als de amateurkunst. Het kan anders leiden tot gaten in de lokale programmering. ,,En wanneer je dan ruimere financiële ondersteuning gaat vragen, moet je wel weten waar je over praat, vandaar de enquête.”

Twee voorbeelden. De 70 jaar bestaande Showkorpsen Irene, met ruim 120 leden, is een in het land veel gevraagde en gewaardeerde gast. Maar Covid-19 heeft een gat in de begroting geslagen. Van optredens is geen sprake, terwijl de vaste lasten grotendeels doorlopen. In Ede Stad heeft Irene vorige week al een noodkreet laten horen. ,,Geen muziek door corona, geen repetities, geen optredens, geen kamp, geen busreisjes, geen publiek en ook geen inkomsten.” 

Karel de Krijger is ook voorzitter van COV Excelsior, de uit 1905 daterende christelijke oratoriumvereniging, met ruim 80 leden. ,,De Matthäus Passion, die we in april zouden uitvoeren, kon niet doorgaan. Dat zijn uitvoeringen die een culturele verrijking zijn voor Ede. Voor vrijdag 27 november staat ons eerste concert dit jaar op de agenda, de Messiah van Händel, maar wel zonder publiek. Zo´n uitvoering programmeer je één jaar, anderhalf jaar, van tevoren. Je moet het plannen met de kennis die we nu hebben. We hebben er kosten voor gemaakt, maar er zijn geen inkomsten.”

door Gerard van Wijk