De onderzoekers constateren dat het niet helder is wat wijkgericht werken concreet moet opleveren. Het gebrek aan eenduidige afspraken over resultaten maakt dat betrokkenen een eigen afweging maken over de meest wenselijke resultaten. Die kunnen weliswaar doordacht zijn, maar ze hoeven niet bij te dragen aan de gemeentebrede ambities. De regie van het wijkgericht werken ligt nu bij de gebiedsma...