In de oordeelvormende vergadering van de raad bleek dat er wel vragen zijn ten aanzien van de nieuwe brandweerlocatie. Die hebben met name te maken met de verkeersveiligheid en geluidsoverlast.