Die steun kreeg het bedrijf nadat het een noodkreet slaakte, vrijwel direct nadat het coronavirus in het voorjaar van 2020 zijn verwoestende intrede deed in Nederland. Winkels en andere bedrijven gingen op slot, evenementen werden massaal afgelast en dus zag de BDU haar advertentie-inkomsten ineens als een pudding ineen zakken. ,,Het voortbestaan van het bedrijf was echt in gevaar”, zegt algeme...