Er trad een verschuiving op naar meer wisselende vakanties in combinatie met een groeiende behoefte aan kwaliteit en luxe. Het park bleek ook te weinig onderscheidend te zijn om voor rustzoekers aantrekkelijk te zijn. De recreatiewoningen werden dan ook steeds meer aan de toeristische verhuur onttrokken en aangeboden voor huisvesting van arbeidsmigranten.