De thema’s waar Werkman over schrijft, komen volgens hem in de coronatijd nog sterker naar voren