Visie van het slimme groene warmtenet in Ede met diverse duurzame warmtebronnen.
Visie van het slimme groene warmtenet in Ede met diverse duurzame warmtebronnen. Warmtebedrijf Ede

Belangrijke stap in aardwarmte voor Ede

7 april 2020 om 12:02 Nieuws Deel je nieuws

EDE - Ook tijdens de Coronacrisis staat de energietransitie in Ede niet stil. Op het slimme groene warmtenet in Ede worden diverse duurzame warmtebronnen aangesloten, waaronder aardwarmte (geothermie). Samenwerkende partijen hebben deze week een belangrijke stap gezet in het aardwarmteproject. Met ultradiepe geothermie uit een regionaal warmtenet kunnen op termijn duizenden extra woningen in Ede worden aangesloten op groene warmte.
 

5000 extra woningen aardgasvrij
In Ede ligt het slimme groene warmtenet van MPD Groene Energie, waarop nu ca. 20.000 woningen en bedrijven zijn aangesloten. Aangesloten panden krijgen groene warmte in plaats van aardgas. Het regionale warmtenet buiten Ede is een project van ‘Aardwarmte in de Vallei’. MPD groene Energie en Aardwarmte in de Vallei zijn overeengekomen dat aardwarmte uit het regionale warmtenet ingevoed gaat worden op het Edese slimme groene warmtenet. Dochter van MPD Groene Energie ‘Warmtebedrijf Ede’ kan hiermee in Ede nog ca. 5000 extra woningen aardgasvrij maken. Partijen geven aan trots te zijn op deze samenwerking, die het mogelijk maakt nog meer CO2 te besparen door duizenden extra woningen op groene warmte aan te sluiten.


Slim groen warmtenet
Het Edese warmtenet is groen, omdat het door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Denk hierbij aan warmtebronnen als restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, energie uit water of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. MPD groene Energie heeft zelf ook een vergunning aangevraagd voor het opsporen van aardwarmte in de Edese ondergrond. Ook bronnen als collectieve zonnewarmte en restwarmte van de industrie worden binnenkort aangesloten op het Edese warmtenet. Bij het aansluiten van deze extra bronnen, is duurzame biomassa straks nog slechts nodig bij een piekvraag in de winter en als duurzame back-up.


Het warmtenet in Ede is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters. Hierdoor ontstaat een voorspellend effect, wat resulteert efficiënte warmtelevering op basis van vraag. Zo kan het dat een gedeelte van de Edese installaties in de zomer volledig uitgezet wordt.


50.000 ton CO2-besparing
Het slimme groene warmtenet in Ede is met haar opwekkingsrendement het één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. In Nederland bevinden zich ca. 230 warmtenetten. Het Edese warmtenet meet momenteel meer dan 30 km en wordt volop uitgebreid. Er zijn nu bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) op aangesloten. Zo wordt in Ede nu jaarlijks ca. 50.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie