'Dat je weet waar je vandaan komt...'

3 oktober 2012 om 00:00 Nieuws

De opgeknapte kantoorruimte boven, met de kap aan de voorkant, geeft meteen gesprekstof. ,,Hier werd veel boktor en houtworm in de kozijnen geconstateerd. Dat viel even tegen, zodat we voor 16.000 euro aanspraak moesten maken op de post onvoorzien’’, legt Van Ravenwaaij uit.

Jaap van Ravenswaaij prijst kracht vrijwilligerswerk LUNTEREN - ,,Als je de eigen geschiedenis niet kent, weet je ook niet waarom het heden is, zoals het is’’, zegt Jaap van Ravenswaaij. Hij is voorzitter van het bestuur van Museum Oud Lunteren. Het gebouw, gesitueerd op de hoek van de Dorpsstraat en de Postweg, werd grondig gerenoveerd en kreeg een groot stuk nieuwbouw aan de achterkant.

door Freek Wolff

De voormalige oudheidkamer was een lange pijpela van slechts vijftig vierkante meter. ,,Je was zeer beperkt. Daarom wilden we graag uitbreiden aan de achterzijde. Vooral dankzij de orthodox-christelijke politieke partijen, die hechten aan de cultuur in het buitengebied, kon dit gebeuren. Met citymarketing loop je het gevaar dat je de dorpen uit het oog verliest. Door lobbywerk is het museum nu breed gedragen en lukte het om subsidie voor de nieuwbouw te krijgen. Er is co-financiering door eigen spaargeld, een lening en fondsen. Het moest binnen 400.000 euro rond komen en dat gaat lukken. Dat wordt scherp bewaakt.’’

Teiltje en laptop

De Lunteraan merkt dat schoolkinderen, bij een museumbezoek, zich verbazen over het sobere leven dat hun voorouders leidden. ,,Ze worden nu groot in overdaad, met mobieltjes, laptops en i-pads. Dan zien ze hier een teiltje staan om je in te wassen en een kamer zonder televisie. Het is van belang dat je weet waar je vandaan komt. De specifieke Lunterse geschiedenis is geëxposeerd op de eerste verdieping met de tuinbouw- en bijenvereniging, professor Hugo de Vries, Jac Gazenbeek en de Tweede Wereldoorlog met Mussert. Nee, dat gaan we zeker niet uit de weg. Geschiedenis is geschiedenis.’’ Bestuurslid Netty Langeveld voegt toe: ,,De jeugd mag weten wat goed en kwaad is. De vraag wat er toen mis is gegaan, staat centraal.’’

In de kelder wordt de vroege historie tentoongesteld, met een beeld hoe het Veluwse landschap is gevormd. ,,Je ziet een uitbeelding van de voorlaatste ijstijd, stenen uit het zandgat en archeologische vondsten, uit Lunteren, maar ook uit andere musea die we in bruikleen hebben. Er is een expositie over honderd jaar buurtbos en van Lunterse kunstenaars uit de huidige tijd, naast informatie over de Celtic Fields en de Germaanse Put. We hebben de educatie professioneler aangepakt, waarbij we een beamer kunnen gebruiken.’’

Mussert

In het nieuwe deel wordt werk geëxposeerd van Lunterse kunstenaars van toen en nu, zoals Thijs Mauve, Nefkens en Wijland. ,,Deze aardige collectie is aangevuld met schilderijen uit het depot van de gemeente Ede. Hij is tijdelijk te zien tot de winter.’’

Het voorste deel van het museum is in de oude stijl teruggebracht. Ook de entree werd prachtig gerestaureerd. Hier komt een winkeltje met historische boekuitgaves en misschien streekproducten. Ook is er een kleine bibliotheek gekomen, waar jongeren kunnen snuffelen voor hun werkstukken.

Van Ravenswaaij prijst de 45 vrijwilligers die aan de nieuwbouw werkten. ,,Er is door sommigen wel 1300 uur gewerkt. Dat is onvoorstelbaar en tegelijk de kracht van Lunteren, de kurk waarop het museum drijft.’’

De vaste openingstijden van het museum zijn woensdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie