Oprichting Platform Alcohol en jeugd

Nieuws

EDE - Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik, met name bij de jeugd, is een van de speerpunten die de gemeente Ede de komende jaren wil benadrukken in haar lokale gezondheidsbeleid. Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Platform Alcohol & Jeugd dat hiervoor activiteiten moet ontwikkelen. Het college kiest als doelgroep de jeugd van 8 tot 20 jaar.

Doel van het gemeentebestuur van Ede is om bij de jongeren van 8-16 jaar alcoholgebruik te voorkomen en reeds aanwezig alcoholgebruik terug te dringen. Opgroeiende jongeren moeten zich bewust worden van de schade die alcohol juist op jonge leeftijd toebrengt aan de gezondheid.

Het college wil de problematiek samen met anderen aanpakken. Het op te richten Platform zal dan ook bestaan uit vertegenwoordigers van instellingen in Ede die betrokken zijn bij de problematiek en die een inbreng willen leveren. Het college wil ook graag enkele jongeren zelf als lid van het platform. De nadruk zal liggen op bewustwording en vergroten van draagvlak voor het terugdringen van het gebruik, naleving van regelgeving, en effectuering van handhaving.

Als de werving van Platformleden voorspoedig verloopt zal het college het Platform in het najaar installeren.

advertentie