Gemeente neemt goedkoper parkeren in garages onder de loep

8 oktober 2008 om 00:00 Nieuws

EDE - Het gemeentebestuur neemt goedkoper parkeren in de parkeergarages onder de loep. Het gaat om een mengvorm tussen het tariefsysteem van 2007 en het huidige tariefsysteem dat Q-park hanteert. Uitgangspunt moet, onder andere volgens het CDA, een vast tarief worden van één euro voor de eerste 46 minuten en daarboven tot 60 minuten het maximumtarief van 1,30 euro.

Het streven is om de tarieven voor ondergronds parkeren door middel van andere tijdzones aantrekkelijker te maken voor zowel de kort-als de langparkeerder.

In de vergadering van de gemeenteraad van december is door de gemeenteraad besloten tot aanpassing van de parkeertarieven. Het basistarief, waar achteraf betaald moet worden, bedraagt voor 2008 € 1,30 per uur (was € 1,20 per uur in 2007). In 2007 werkten de beide parkeergarages van Q-park met vaste bedragen van één euro. Dit betekent dat je de eerste 45 minuten altijd een euro moest betalen en na 45 minuten twee euro. Dus als de auto één uur in de parkeergarage stond was je altijd twee euro kwijt.

,,Dit klopte dus niet met het maximumtarief van € 1,20 (voor 2007) en € 1,30 (voor 2008) per uur, bedragen die in de gemeenteraad zijn afgesproken en door Q-park dienen te worden nageleefd'', reageren Piet Vreugdenhil en Hillard Fredriks van het CDA.

Het CDA heeft in de vergadering van december samen met SGP en PvdA een motie ingediend om het gemeentebestuurt te laten onderzoeken of de nieuwe tarieven en tijdseenheden van de beide parkeergarages meer kunnen corresponderen met de uurtarieven en tijdseenheden van bovengronds parkeren met achterafbetaling. Deze motie is met steun van Gemeentebelangen en D’66 aangenomen.

Begin 2008 heeft Q-park echter het tariefsysteem veranderd en het systeem met vaste bedragen van één euro losgelaten. Daarvoor in de plaats heeft Q-park een tarief van € 1,30 ingevoerd voor alle tijdseenheden korter dan 1 uur. Als iemand tien minuten geparkeerd heeft is hij € 1,30 kwijt, maar ook als de parkeerduur 50 minuten is. Tussen 61 en 120 minuten is de parkeerder € 2,60 kwijt. ,,Dat is dit niet de bedoeling van de motie is geweest. De intentie was om tot meer gelijkschakeling te komen tussen ondergronds en bovengronds parkeren'', aldus de CDA'ers.

In de raadscommissie van september is de afrekening van de parkeerduur bij de beide parkeergarages aan de orde geweest. De fractie van het CDA heeft nu een voorstel ingediend, waarbij het uitgangspunt is een vast tarief van één euro voor de eerste 46 minuten en daarboven tot 60 minuten het maximumtarief van € 1,30. Na één uur wordt daarna het tarief twee euro in plaats van nu € 2,60. De fractie heeft hiertoe een tabel ontwikkeld en deze aan het college overhandigd. In feite is het een mengvorm tussen het tariefsysteem van 2007 en het huidige tariefsysteem. Zowel kort- als langparkeerders zullen bij deze opzet voordeel hebben.

In deze raadscommissievergadering heeft het gemeentebestuur toegezegd dit voorstel met Q-park te bespreken. ,,Hoewel deze mengvorm iets minder eenduidig is voor de gebruikers is het grote voordeel dat veel gebruikers goedkoper uit zullen zijn en dat het meer in overeenstemming is met de door de gemeenteraad goedgekeurde parkeertarieven'', lichten Vreugdenhil en Fredriks toe.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie