VVD ziet kansen tot meer parkeerplekken bij station

Nieuws

EDE - De fractieleden van de VVD Ede bezocht de Ondernemersverening Ede Zuid, de buurtverening Oranjepark en de Horecavereniging Parkweg. Dit gebeurde naar aanleiding van de discussie over het parkeren rondom het station Ede-Wageningen.

Na ontvangst door Freek Appel, Cees de Heij en Eric Robbertsen startte het bezoek met een rondleiding langs de diverse aandachtspunten in Ede Zuid: Winkelgebied Spindop (graffiti, veiligheid, vrachtverkeer), Horeca aan de Parkweg (leegstand, verpaupering, overlast); 'Kop van de Parkweg" (meerdere eigenaren, parkeergarages).

Na het bezoek aan Ede Zuid heeft de fractie nog wat aanvullende tijd besteed aan de diverse parkeermogelijkheden rondom het station. Het meest in het oog springende onderdeel hierbij was het bezoek aan de Prins Mauritskazerne waar de fractie met eigen ogen kon aanschouwen welke mogelijkheden beschikbaar gemaakt kunnen worden in de nabijheid van het station. Met slechts enkele aanpassingen zou het mogelijk moeten zijn een groot aantal parkeerplaatsen te creëren.

In de aankomende fractievergadering wordt besproken op welke wijze de opgedane indrukken kunnen worden vertaald in acties naar de gemeenteraad.

advertentie