Fietsersbond niet blij met nieuwe ‘bochtige’ fietstunnel in Ede

22 mei 2013 om 00:00 Nieuws

,,Met dit nieuwe ontwerp wordt een bocht in het tracé van de fiets-/voetgangerstunnel geïntroduceerd. Dat de tunnel wat meer naar het oosten zou worden opgeschoven was ons bekend, maar dat er een bocht in zou komen is nieuw voor ons. Tot dusver is bij de voorronde van de inspraak steeds sprake geweest van een rechte fietstunnel die van begin tot eind te overzien was. Bij periodiek overleg met de wethouder van Verkeer in oktober 2012 werd ons nog eens verzekerd dat de fietstunneltracé van begin tot eind doorgekeken kon worden.

EDE - De Fietsersbond Ede is verontwaardigd over de nieuwe tunnelplannen van de gemeente voor de westelijke spoorzone. ,,Plotseling duikt er een bochtige fietstunnel op’’, aldus Theo Mentjox.

Nu worden we plotseling geconfronteerd met een bocht in de tunnelbak die zonder meer de onveiligheid vergroot, en dit geldt voor zowel de fysieke als de sociale veiligheid. Dit achten wij in strijd met wat de gemeenteraad als inspraakresultaat is voorgelegd. Als dit nieuwe ontwerp wordt uitgevoerd wordt het hele voortraject van de inspraak terzijde geschoven. Dat is slecht voor het vertrouwen in de gemeente als overheid’’, meent Mentjox.

Hij vindt het ook merkwaardig dat de spoorwegovergang in de Kerkweg open blijft, ook bij voltooiing van de fietstunnel en de autotunnel.

,,Wij hebben begrepen dat er na realisatie van de twee tunnels een verkeersonderzoek moet komen om te bepalen of er behoefte is aan een extra autotunnel. Er is in het kader van het voortraject van de inspraak al uit onderzoek gebleken dat de infrastructuur in Ede-Zuid zich niet leent voor zo’n extra autotunnel. Het lijkt ons logischer onderzoek te doen naar de behoefte aan een extra fietstunnel gezien de gewenste fijnmazigheid van het fietsnetwerk.”

u lees verder op pagina 7.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie