Waterschap bespreekt belasting op lozing grondwater

7 juni 2013 om 00:00 Nieuws

EDE - De bestuurscommissie financiële en bestuurlijke aangelegenheden bespreekt maandag 10 juni het voorstel van het dagelijks bestuur om vanaf 1 januari 2014 een heffing op te leggen aan alle lozers van grondwater in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Op dit moment wordt er geen belasting (zuiverings- en/of verontreinigingsheffing) opgelegd op het lozen van grondwater, afkomstig van bouwactiviteiten, infrastructurele werken en gelijkwaardige bronneringen.

Omdat Waterschap Vallei en Veluwe kosten maakt om dit water te transporteren en te reinigen is het voorstel om de heffing in te voeren per 1 januari 2014. Met deze maatregel wordt de rekening dan neergelegd bij de vervuilers zelf en niet langer verdeeld over alle belastingbetalers. Voor het opleggen van de heffing wil het waterschap een ondergrens hanteren van 12.000m³.

De definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni.

Meer weten over het onttrekken van grondwater, het indienen van een melding of het aanvragen van een vergunning? Neem dan op contact op met Waterschap Vallei en Veluwe, Team Vergunningen (055) 527 29 11 of kijk op www.vallei-veluwe.nl/loket. Wij helpen u graag verder.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie