Volgende stap in ontwikkelingen hotel aan de Laan der Verenigde Naties

Nieuws

EDE - Een stadsentree voor Ede-Zuid, een hotel met luxe uitstraling waarmee de levendigheid in het gebied wordt gestimuleerd. Een hotel met ruim 120 kamers. En een hotel met arbeidsplekken voor ongeveer 120 medewerkers. De helft bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is wat het Hotel aan de Laan der Verenigde Naties gaat bieden. Het bestemmingsplan voor het hotel is op dinsdag 4 februari goedgekeurd door het college van b en w. De komende weken wordt het bestemmingsplan door de raad behandeld.

Het hotel dat vlakbij de Stadspoort wordt gebouwd maakt het gebied, waar ook de CineMec aan grenst, verder af. Het luxe hotel richt zich voornamelijk op gasten uit het (Edese) bedrijfsleven.

Inspraak

Het bestemmingsplan voor het hotel heeft tussen 24 oktober en 4 december 2013 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 11 reacties binnengekomen van belanghebbenden. Deze reacties zijn allemaal beantwoord en meegenomen in het opstellen van het bestemmingsplan.

Het overgrote deel van de reacties gaat in op parkeren. Een aantal omwonenden heeft zijn zorgen geuit over parkeren bij het hotel. Bij de bouw van het hotel wordt hier rekening mee gehouden en gezorgd voor voldoende parkeerruimte voor de bezoekers van het hotel.

'Foodcourt'

Om de levendigheid in het gebied te stimuleren wordt onder meer een aantal commerciële voorzieningen gerealiseerd op de begane grond van het hotel. Het idee is om hier een zogeheten 'foodcourt' van te maken waar snel en gezond eten centraal staat. Dit past binnen de ambities van Ede op het gebied van Food en de titel Hoofdstad van de Smaak die Ede in 2014 mag dragen. Achter de horecazone is ruimte voor parkeerplaatsen die bestemd zijn voor bezoekers van het hotel.

Arbeidsorganisatie

Het nieuwe hotel biedt straks werk aan ongeveer 120 medewerkers. De helft van de arbeidsplekken is bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen werkzoekenden met een arbeidsbeperking zijn of werkzoekenden die langdurig werkloos zijn. Een initiatief van ondernemer Jaap Venendaal waar inmiddels de gemeente Ede en werkvoorziening Permar bij zijn aangesloten. De toekomstige werknemers van het nieuwe hotel kunnen nu al werkervaring opdoen in de bestaande hotels van Jaap Venendaal.

advertentie