Ede verstrekte 119 startersleningen

Nieuws

EDE - ,,Er zijn op op dit moment in totaal 207 starters(-doorstromers1) leningen aangevraagd en daarvan zijn er nu 119 leningen officieel verstrekt. Er zijn nog 60 aanvragen in behandeling. Daarnaast tellen we 10 afwijzingen en 18 intrekkingen." Dat anwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de fractie van GroenLinks/PE.

Bij een 'aanvraag starterslening' wordt - voor zover dat mogelijk is - direct een monitoring uitgevoerd, zeggen b. en w. verder. ,,Alleen bij de officieel verstrekte leningen is een effect te meten. De reden hiervoor is dat dan de daadwerkelijke informatie over de vervolgstappen van de verkoper van de woning in beeld kan worden gebracht. In de monitoring wordt meegenomen welk effect dit voor de doorstroming kan betekenen."

In totaal zijn 119 definitieve starters-/ doorstromersleningen verstrekt, 36 woningen zijn nieuwbouwwoningen en 83 woningen vanuit de bestaande koopwoningenmarkt. Van de bestaande koopwoningen hebben 19 verkopers een andere woning gekocht, 11 verkopers zijn gaan huren, 20 verkopers zijn buiten de regio gaan wonen en 12 eigenaren zijn gaan samenwonen met partner (in huur of koop).

De bijdrage voor bouwer/ontwikkelaar of verkoper is afgaande op onder meer ervaringen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en wat redelijk geacht wordt op 1.500 euro gesteld. Bij de vaststelling van de woonvisie in 2012 is er door de gemeenteraad 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om nieuwe startersleningen uit te geven.

De offerte van de Starterslening is zo opgesteld dat aanvrager na een renteloze en aflossingsvrije periode van drie jaar in principe de volledige maandlast (rente + aflossing op basis van een annuïteitenlening) over de lening gaat betalen. Wanneer men denkt dat het inkomen op dat moment nog ontoereikend is om de volledige maandlast te kunnen betalen, kan aanvrager bij de SVn een hertoets aanvragen. Zo niet, dan gaat men de volledige maandlast betalen.

advertentie