Dorpsraad Lunteren in nieuw Westhoffhuis

Nieuws

LUNTEREN - Dorpsraad Lunteren vergadert woensdag 26 februari in het nieuwe Westhoffhuis onder anderen met wethouder Ligtelijn-Bruins over Wmo en Laura Maussart, projectleider Westzoom.

De voorbereidingen op de decentralisatie in het sociaal domein zijn in volle gang. Vanaf 2015 valt de uitvoering van Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en participatie onder de gemeenten. De wethouder geeft een toelichting op de ontwikkelingen dienaangaande in onze Gemeente.

De andere gast is Laura Maussart. Zij komt de aanwezigen bijpraten over woningbouwprojecten langs de Westzoom.

Dorpsraad Lunteren verwacht weer een boeiende avond en hoopt op een volle zaal in het Westhoffhuis.

Zaal open om 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.

advertentie