Afbeelding
Ted Walker

Rellende jongeren in wijk Veldhuizen gaan vrijuit

Misdaad

EDE Omdat er geen bruikbare informatie meer is en er goede aanknopingspunten ontbreken, heeft de politie besloten te stoppen met het uitgebreide onderzoek naar aanleiding van de ongeregeldheden die tijdens nieuwjaarsnacht op plekken in Ede plaatsvonden. Het speciaal geformeerde onderzoeksteam heeft geprobeerd om concrete verdachten in beeld te krijgen maar dit is binnen het onderzoek niet meer mogelijk, zo meldt de politie. Eerder zouden er tien concrete personen in beeld zijn geweest.

In de wijk Veldhuizen liep het in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 flink uit de hand. Jongeren trokken door de wijk en richtten vernielingen aan, staken vuurpijlen af in de richting van brandweerlieden en ondanks oproepen van buurtcoaches bleef het onrustig. Burgemeester René Verhulst reageerde destijds duidelijk: de situatie was onveilig en beangstigend. En reden tot extra zorgen zou zijn dat het een 'georganiseerd karakter' had. 

De ernst en impact van de ongeregeldheden was voor politie, justitie en gemeente reden voor het instellen van een opsporingsteam om grondig onderzoek mogelijk te maken. Dit opsporingsteam, een samenwerking tussen het basisteam Ede en specialisten van rechercheafdelingen van de eenheid Oost-Nederland, ging in de tweede week van januari van start.

VEEL INFORMATIE Het onderzoek is voornamelijk gericht geweest op wie er (mogelijk) betrokken zijn geweest en welke rol deze persoon had. Daarna wordt er gekeken of deze rol herleidbaar is naar een gepleegd strafbaar feit. Alle informatie (camerabeelden en beelden van getuigen) is volgens de politie bekeken en geanalyseerd. Melders, getuigen en aangevers zouden zijn gehoord en veelal nogmaals uitgebreider gehoord.

Tot slot zou de politie diverse keren getuigen opgeroepen hebben die zich nog niet gemeld hadden. ,,Ondanks het dringend appel dat óók de burgemeester deed op jongeren en ouders om verantwoordelijkheid te nemen en namen door te geven, leverde deze oproep slechts enkele tips op."

JONGEREN Een tiental minderjarige jongeren die bij de ongeregeldheden aanwezig waren, wordt door politie uitgenodigd op het bureau voor een gesprek met hen en eventueel hun ouders. Echter is het zo dat de informatie die de politie over deze jongeren heeft niet zodanig is dat de jongeren kunnen worden aangemerkt als verdachte. Tegen hen zal dan ook geen vervolging worden ingesteld.

TIPS NOG STEEDS WELKOM De teamchef en het opsporingsteam laten in het persbericht van de politie weten teleurgesteld te zijn dat het onderzoek niet tot concreet resultaat heeft geleid. ,,Tegelijk hebben zij de overtuiging dat er wel alles aan is gedaan om recht te doen aan slachtoffers, gedupeerden en hulpverleners, en kijken er goed op terug dat zo'n uitgebreid onderzoek mogelijk is geweest." 

Dat het onderzoek stopt wil niet zeggen dat er geen tips meer gegeven kunnen worden: zodra er informatie binnenkomt die aanknopingspunten biedt voor onderzoek, zal de politie daar mee aan de slag gaan.

advertentie
advertentie