Afbeelding
pixabay

Vijftig ziekenhuisopnames in Ede, zorgen om cijfers verpleeghuizen

16 april 2020 om 14:19 Corona Coronavirus

EDE Het RIVM meldt donderdag 182 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Er zijn 181 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 29.214 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In Ede zijn er nu 50 ziekenhuisopnames vastgelegd en 14 personen overleden. Gisteren waren dit 49 opnames en 13 sterfgevallen.

VERPLEEGHUIZEN In instellingen als verpleeghuizen zijn in week 14 (30 maart tot en met 5 april) dubbel zoveel mensen overleden als gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder al. 

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus overlijden de laatste weken sowieso meer mensen dan gebruikelijk, meldde het CBS al eerder. Dat wordt nog sterker gevoeld in verpleeg- en verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicapten. In week 14 overleden naar schatting 1485 bewoners van zulke instellingen, terwijl in de eerste tien weken van 2020 nog gemiddeld 797 mensen overleden. Het sterftecijfer is hier dus bijna verdubbeld. In andere huishoudens was het sterftecijfer 1,5 keer hoger dan normaal.

Het aantal bewoners van verpleeghuizen dat besmet raakt met het coronavirus stijgt de laatste dagen nog steeds sterk. "De kans is vrij groot dat het aantal sterfgevallen helaas gaat toenemen", zegt ouderenarts Nienke Nieuwenhuizen, die namens haar vakgenoten de Tweede Kamer bijpraat. Sinds 1 april is het aantal patiënten dat aan het virus is bezweken al vervijfvoudigd. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert dat de stijging van het aantal patiënten in verpleeghuizen nog niet afvlakt.

Voor de verpleeghuizen is aanvankelijk te weinig aandacht geweest, vindt Nieuwenhuizen. De focus lag op de ziekenhuizen en vooral de intensivecareafdelingen, en dat begrijpt ze wel. "Het zij zo, ik ga ervan uit dat dat verleden tijd is."

MONDKAPJES Wanneer de corona-maatregelen worden afgebouwd, wordt het gebruik van mondkapjes door contactberoepen, zoals kappers, tandartsen en fysiotherapeuten, opnieuw bekeken. Directeur Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft wel tegenstander van mondkapjes in de publieke ruimte. Dat zei hij in een bijpraatsessie donderdag in de Tweede Kamer over het coronavirus. Ze kunnen onderdeel uitmaken van de 'exit-strategie', voor het afbouwen van de corona-maatregelen. Als mensen weer naar de kapsalon mogen, zouden kappers ze bijvoorbeeld kunnen dragen.

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de GGD, verwacht dat er over drie tot vier weken geen tekort meer is aan mondkapjes. Dat is dan volgens hem het moment om na te denken om deze middelen ook in andere sectoren dan de zorg in te zetten. Dan moet gedacht worden aan de contactberoepen. Het gebruik van in elkaar geknutselde mondkapjes, die in de Verenigde Staten populair zijn, vindt Van Dissel geen goed idee. Hij waarschuwt nogmaals voor een gevoel van schijnveiligheid.

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het nieuwe coronavirus in Nederland. De gegevens worden één keer per dag bijgewerkt en zijn afkomstig van het RIVM:

 

In onderstaande grafiek staat hoeveel patiënten met het coronavirus per dag zijn opgenomen op de intensive care-afdeling (IC) van ziekenhuizen en hoe dit aantal zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn dezelfde cijfers over het aantal overleden patiënten op de IC te vinden. Tot slot weergeeft de grafiek het aantal ziekenhuizen dat minimaal één coronapatiënt heeft opgevangen.

  

In dit onderwerp zie je voor de eerste veertien weken van 2020 het aantal sterfgevallen in instellingen (zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor verslavingszorg, daklozenopvang, gevangenissen, en asielzoekerscentra) en particuliere huishoudens per provincie.

 

Mail de redactie
Meld een correctie

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie