Afbeelding
Gerwin van Luttikhuizen

Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij Wagenings bedrijf

1 maart 2022 om 13:41 Dieren

EDE In Wageningen is op een vermeerderingsbedrijf met kippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 47.000 dieren op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. In een zone van 10 km rond dit bedrijf geldt per direct een vervoersverbod. Een deel van de gemeente Ede ligt in dit gebied.

In de 1 en 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 49 pluimveebedrijven. In januari werd bij een bedrijf tussen Ede en Lunteren vogelgriep aangetroffen. Toen werd ook al een vervoersverbod ingesteld. 

VERBOD Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

LANDELIJK Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Deze worden naar binnen gebracht, behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels - hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels - bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

ONDERZOEK In het kader van de besmetting op de locatie in Wageningen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie