Afbeelding
Jan van Uffelen

Opnieuw vogelgriep in Lunteren; zevende besmetting in regio binnen twee weken

23 april 2022 om 00:09 Dieren

LUNTEREN Op een pluimveebedrijf met legkippen in Lunteren is vrijdag vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd, zo heeft het ministerie van Landbouw vrijdagavond bekendgemaakt. De besmetting van het legbedrijf in Lunteren is nu de zevende besmetting in deze regio in twee weken tijd. 

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen zeven andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen.  Deze bedrijven liggen in pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om hoeveel dieren het gaat bij de preventieve ruimingen, heeft het ministerie niet bekend gemaakt. 

Binnen de 3 kilometerzone (tussen Barneveld en Renswoude) liggen 53 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone zijn al meegenomen in de bemonstering en monitoring na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.

In de 10 kilometerzone (grofweg het gebied tussen Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Ede Veenendaal, Woudenberg en Leusden) liggen nog 236 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Sinds de besmetting van een pluimveebedrijf in Voorthuizen op 19 april 2022 geldt tevens al een vervoersverbod voor risicovogels in de ‘regio 7’ Gelderse Vallei Noord en daarnaast nog een vervoersverbod voor risicovogels voor ‘regio 10’ Gelderse Vallei Zuid die al was ingesteld na de besmetting in Barneveld op 15 april 2022. Op het vervoersverbod voor risicovogels in ‘regio 7’ en ‘regio 10’ geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagskuikens.

Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Waar tot nu toe doorgaans besmettingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door besmetting vanuit wilde watervogels, is het de vraag hoe deze recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen. Het betreft een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten daarom gevraagd de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken.

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van LNV gemeld.

Binnen de 3 kilometerzone rond het Lunterse bedrijf liggen 53 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep.
In de 10 kilometerzone rond het bedrijf in Lunteren liggen nog 236 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie