Afbeelding
Pixabay

Ingezonden brief: De betutteling ten top!

Maatschappelijk

EDE In Ede Stad van 10 februari lees ik een artikel van Gerard van Wijk met de titel ‘Gemeente Ede mag sturen op verminderen van aanbod fastfoodzaken‘. Volgens dit artikel is wethouder Leon Meijer, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, wet- en regelgeving, van mening dat gemeentelijke overheden een zorgplicht hebben jegens hun inwoners als het gaat om een veilige en gezonde voedselomgeving. Lees: ‘Gemeenten hebben een taak om overgewicht en obesitas bij inwoners te voorkomen.’ En op grond van die vermeende zorgplicht zou het daarom gerechtvaardigd zijn om in de ruimtelijke ordening te sturen op het aanbod van winkels en horeca.

Naar mijn mening verdraagt een dergelijk standpunt zich op geen enkele manier met het zelfbeschikkingsrecht van het individu en is het alweer een voorbeeld van de verregaande betutteling door de overheid. Diezelfde overheid die ons al jarenlang wil laten geloven dat zijn een stapje terug gaat doen en meer gaat overlaten aan het individu, de markt en de samenleving. Diezelfde overheid die ons al jarenlang belooft te zullen dereguleren en overbodige regelgeving te zullen elimineren. En wat is de praktijk? Steeds meer regulering en steeds meer bemoeienis met ieders persoonlijke leefomgeving door diezelfde overheid!

Ik zou de wethouder (en ook de journalist die het artikel heeft geschreven) willen vragen om ons eens uitgebreider te informeren over het wetenschappelijk onderzoek waarop dit standpunt is gebaseerd (graag met bronvermelding), de wet- en regelgeving op grond waarvan de gemeentelijke overheid genoemde zorgplicht heeft en uiteindelijk wil bepalen wat ik mag/kan eten en wat niet en hoe hij denkt over het zelfbeschikkingsrecht van het individu als het gaat om het maken van keuzes omtrent voeding.

Als de overheid in deze al een verantwoordelijkheid heeft, dan beperkt die zich naar mijn mening tot het garanderen van voedselveiligheid en het verstrekken van goede voorlichting (voldoende aandacht in het onderwijs daarbij inbegrepen)!

Ruud Soulier

advertentie