Afbeelding
Henny Jansen

Huisvesting statushouders heeft weinig effect op actieve zoektijd andere woningzoekenden

8 november 2021 om 16:54 Maatschappelijk

EDE Het aanhoudend hoge aantal vluchtelingen en de extra instroom van Afghaanse vluchtelingen heeft weinig effect op actieve zoektijd andere woningzoekenden op de sociale huurmarkt in Ede. Dat stelt het college in een memo aan de gemeenteraad. 

Ede heeft evenals andere gemeenten een taakstelling voor huisvesting van statushouders. Gesignaleerd wordt dat de instroom van vluchtelingen, los van de Afghaanse vluchtelingen, erg hoog blijft. Dat gebeurt in een overspannen woningmarkt, waarin meerdere groepen woningzoekenden op de sociale huurmarkt actief zijn, zoals starters en doorstromers, die bijvoorbeeld van een appartement naar een grondgebonden woning willen. ,,Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, heeft het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) twee weken de tijd om de vergunninghouder aan een gemeente te koppelen. Gemeenten hebben maximaal drie maanden de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen.”

De taakstelling voor het huisvesten van statushouders kwam, voor wat Ede betreft, vorig jaar op een aantal van 163 en in het eerste halfjaar van 2021 bedroeg dat 67. Dat is een stijging ten opzichte van de vorige jaren, maar het aantal te huisvesten statushouders is in Ede ook wel eens meer geweest. Zo werden in 2016 zelfs 282 statushouders lokaal gehuisvest. De piek in het aantal asielzoekers kwam met name door de oorlog in Syrië. 

Een statushouder heeft ook de mogelijkheid om directe gezinsleden over te laten komen naar Nederland. De taakstelling voor de gemeente gaat over het aantal te huivesten personen. ,,Dat is nog iets anders dan het aantal woningen dat daarvoor benodigd zijn. Dat hangt weer af van de huishoudensamenstelling. Zo telt een gezin van zes personen voor zes in het realiseren van de taakstelling, terwijl daar één woning voor nodig is.” Vorig jaar werden er 40 woningen aan vergunninghouders toegewezen.

Het aantal woningen schommelt door de jaren heen, maar in de jaren 2014 tot en met 2020 waren er gemiddeld 750 nieuwe toewijzingen per jaar: Woonstede en Plicht Getrouw. Daarvan ging 6,7 procent naar statushouders. In Ede stonden eind vorig jaar in totaal 16.524 woningzoekenden ingeschreven. 

De taakstelling wordt voor wat betreft vluchtelingen bepaald door het beroep wat iemand in het land van herkomst heeft gehad. ,,Een gewezen havenarbeider zal dus eerder aan Rotterdam worden gekoppeld dan aan Ede. Het is ontzettend moeilijk om een verwachting uit te spreken over het verdere verloop. Vooral omdat het nog niet duidelijk is hoe de asielprocedure er voor Afghaanse evacués uit gaat zien en hoeveel mensen asiel willen aanvragen en welke beroepen ze hebben uitgevoerd.” 

Het college stelt vast dat, gezien de grote hoeveelheid te verwachte opleveringen van sociale huurwoningen in Enka Noordwest en Loevestein, voorzichtig kan worden verondersteld dat de taakstelling komende jaren relatief weinig effect zal hebben op de gemiddelde inschrijftijd en actieve zoektijd voor de overige woningzoekenden.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie